Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Přehled hodnocení stavu TPS z hlediska ochrany       [Vyhledávání]      [Filtr]
TPSZKRÁCENÝ NÁZEVBIOREGIONROKARRLSFBVSOROHZMH
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekkontinentální2013FVFVU1FVU1
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekpanonský2013FVFVFVFVFV
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekkontinentální2007FVFVU1U1U1
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekpanonský2007FVFVU1FVU1
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharitionkontinentální2013FVFVU2U1U2
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharitionpanonský2013FVFVU2FVU2
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharitionkontinentální2007U2XXU2U1U2
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharitionpanonský2007U2XXU2U1U2
3160Přirozená dystrofní jezera a tůněkontinentální2013FVU2U1FVU2
3160Přirozená dystrofní jezera a tůněkontinentální2007U1U1U2FVU2
3260Nížinné až horské vodní toky s veg. sv. Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachionkontinentální2013FVFVU1U1U1
3260Nížinné až horské vodní toky s veg. sv. Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachionpanonský2013FVFVU1U1U1
3260Nížinné až horské vodní toky s veg. sv. Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachionkontinentální2007U2XXU2U1U2
3260Nížinné až horské vodní toky s veg. sv. Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachionpanonský2007U2XXU2U1U2

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR