Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 91F0
Popis Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris)
Skupina TPS Lesy
Priorita n
Přírodní biotop L2.3
Bioregion CON, PAN

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR