Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 9170
Popis Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Skupina TPS Lesy
Priorita n
Přírodní biotop L3.1, L3.2, L3.3B
Bioregion CON, PAN

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR