Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 7220
Popis Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
Skupina TPS Vrchoviště, rašeliniště a močály
Priorita p
Přírodní biotop R1.1, R1.3
Bioregion CON

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR