Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 6430
Popis Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
Skupina TPS Přirozená a polopřirozená travinná společenstva
Priorita n
Přírodní biotop A4.1, A4.2, A4.3, M5, M7, T1.6, T1.8
Bioregion CON, PAN

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR