Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 6410
Popis Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
Skupina TPS Přirozená a polopřirozená travinná společenstva
Priorita n
Přírodní biotop T1.9
Bioregion CON, PAN

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR