Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 6210
Popis Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)
Skupina TPS Přirozená a polopřirozená travinná společenstva
Priorita p
Přírodní biotop T3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5B
Bioregion CON, PAN

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR