Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 3260
Popis Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
Skupina TPS Sladkovodní stanoviště
Priorita n
Přírodní biotop V4A
Bioregion CON, PAN

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR