Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 3150
Popis Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
Skupina TPS Sladkovodní stanoviště
Priorita n
Přírodní biotop V1A, V1B, V1C, V1D, V1E, V1F
Bioregion CON, PAN

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR