Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Karta Přírodního stanoviště:
Kód 3130
Popis Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
Skupina TPS Sladkovodní stanoviště
Priorita n
Přírodní biotop M2.1, M2.2, M2.3, M3, V6
Bioregion CON, PAN

< Zpět


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR