Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznam ptačích druhů přirozeně se vyskytujících na území ČR
Vysvětlivky:
BD - Směrnice o ptácích, H - hnízdí, h - nepravidelně hnízdí, (h) - výjimečně hnízdí, T - protahuje, t - vzácně protahuje, Z - zimuje, z - vzácně zimuje, (z) - výjimečně zimuje
Reference:
VAVŘÍK, M.; Česká společnost ornitologická. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech republic [online]. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>.
  Nerozlišovat malá/VELKÁ    Export CSV> XML> HTML>TXT>
č.Vědecké jménoVědecké jméno (BD)České jménoŘád   LAT/CESPříloha (BD)Nař. vládyStatus
1Acanthis flammea čečetka zimnípěvciT, Z
2Acanthis flammea cabaret pěvciH, T, Z
3Accipiter gentilis jestřáb lesnídravciH, T, Z
4Accipiter nisus krahujec obecnýdravciH, T, Z
5Acrocephalus arundinaceus rákosník velkýpěvciH, T
6Acrocephalus melanopogonAcrocephalus melanopogonrákosník tamaryškovýpěvciI51/2005 Sb.t
7Acrocephalus paludicolaAcrocephalus paludicolarákosník ostřicovýpěvciIt
8Acrocephalus palustris rákosník zpěvnýpěvciH, T
9Acrocephalus schoenobaenus rákosník proužkovanýpěvciH, T, (z)
10Acrocephalus scirpaceus rákosník obecnýpěvciH, T
11Actitis hypoleucos pisík obecnýdlouhokřídlíH, T, (z)
12Aegithalos caudatus mlynařík dlouhoocasýpěvciH, T, Z
13Aegolius funereusAegolius funereussýc rousnýsovyI51/2005 Sb.H, Z
14Alauda arvensisAlauda arvensisskřivan polnípěvciIIBH, T, z
15Alcedo atthisAlcedo atthisledňáček říčnísrostloprstíI51/2005 Sb.H, T, Z
16Anas acutaAnas acutaostralka štíhlávrubozobíIIIB(h), T, Z
17Anas clypeataAnas clypeatalžičák pestrývrubozobíIIA, IIIB51/2005 Sb.h, T, z
18Anas creccaAnas creccačírka obecnávrubozobíIIA, IIIBH, T, Z
19Anas penelopeAnas penelopehvízdák eurasijskývrubozobíIIA, IIIB(h), T, Z
20Anas platyrhynchosAnas platyrhynchoskachna divokávrubozobíIIA, IIIAH, T, Z
21Anas querquedulaAnas querquedulačírka modrávrubozobíIIAH, T, (z)
22Anas streperaAnas streperakopřivka obecnávrubozobíIIA51/2005 Sb.H, T, z
23Anser albifronsAnser albifronshusa běločelávrubozobíIIB, IIIB51/2005 Sb.T, Z
24Anser anserAnser anserhusa velkávrubozobíIIA, IIIB51/2005 Sb.H, T, Z
25Anser fabalisAnser fabalishusa polnívrubozobíIIA51/2005 Sb.
26Anser fabalis fabalisAnser fabalisvrubozobíIIA51/2005 Sb.T, Z
27Anser serrirostris rossicus husa tundrovávrubozobíT, Z
28Anthus campestrisAnthus campestrislinduška úhornípěvciI51/2005 Sb.H, t
29Anthus cervinus linduška rudokrkápěvcit
30Anthus pratensis linduška lučnípěvciH, T, z
31Anthus spinoletta linduška horskápěvciH, T, z
32Anthus trivialis linduška lesnípěvciH, T
33Apus apus rorýs obecnýsvišťouniH, T
34Aquila chrysaetosAquila chrysaetosorel skalnídravciIt, z
35Aquila heliacaAquila heliacaorel královskýdravciI51/2005 Sb.H, t
36Ardea albaEgretta alba (Ardea alba)volavka bíláveslonozíI51/2005 Sb.T, Z
37Ardea cinerea volavka popelaváveslonozíH, T, Z
38Ardea purpureaArdea purpureavolavka červenáveslonozíI51/2005 Sb.h, t, (z)
39Arenaria interpres kameňáček pestrýdlouhokřídlít
40Asio flammeusAsio flammeuskalous pustovkasovyI51/2005 Sb.h, T, Z
41Asio otus kalous ušatýsovyH, T, Z
42Athene noctua sýček obecnýsovyH, Z
43Aythya ferinaAythya ferinapolák velkývrubozobíIIA, IIIBH, T, Z
44Aythya fuligulaAythya fuligulapolák chocholačkavrubozobíIIA, IIIBH, T, Z
45Aythya marilaAythya marilapolák kaholkavrubozobíIIB, IIIBT, Z
46Aythya nyrocaAythya nyrocapolák malývrubozobíI(h), t, z
47Bombycilla garrulus brkoslav severnípěvci(h), T, Z
48Botaurus stellarisBotaurus stellarisbukač velkýveslonozíI51/2005 Sb.H, T, z
49Bubo buboBubo bubovýr velkýsovyI51/2005 Sb.H, Z
50Bucephala clangulaBucephala clangulahohol severnívrubozobíIIBH, T, Z
51Burhinus oedicnemusBurhinus oedicnemusdytík úhornídlouhokřídlíI51/2005 Sb.h†, t
52Buteo buteo buteo káně lesní středoevropskádravciH, T, Z
53Buteo lagopus káně rousnádravciT, Z
54Calidris alba jespák písečnýdlouhokřídlít
55Calidris alpina jespák obecnýdlouhokřídlíT
56Calidris canutusCalidris canutusjespák rezavýdlouhokřídlíIIBt
57Calidris ferruginea jespák křivozobýdlouhokřídlíT
58Calidris minuta jespák malýdlouhokřídlíT
59Calidris temminckii jespák šedýdlouhokřídlíT
60Caprimulgus europaeusCaprimulgus europaeuslelek lesnílelkovéI51/2005 Sb.H, T
61Carduelis carduelis stehlík obecnýpěvciH, T, Z
62Carpodacus erythrinus hýl rudýpěvciH, T
63Certhia brachydactyla šoupálek krátkoprstýpěvciH, Z
64Certhia familiaris šoupálek dlouhoprstýpěvciH, T, Z
65Charadrius dubius kulík říčnídlouhokřídlíH, T
66Charadrius hiaticula hiaticula kulík písečný evropskýdlouhokřídlí(h), T
67Charadrius morinellusCharadrius morinellus (Eudromias morinellus)kulík hnědýdlouhokřídlíIh, t
68Chlidonias hybridaChlidonias hybridusrybák bahennídlouhokřídlíI(h), t
69Chlidonias leucopterus rybák bělokřídlýdlouhokřídlít
70Chlidonias nigerChlidonias nigerrybák černýdlouhokřídlíI51/2005 Sb.h, T
71Chloris chloris zvonek zelenýpěvciH, T, Z
72Chroicocephalus ridibundusLarus ridibundusracek chechtavýdlouhokřídlíIIBH, T, Z
73Ciconia ciconiaCiconia ciconiačáp bílýbrodivíI51/2005 Sb.H, T, (z)
74Ciconia nigraCiconia nigračáp černýbrodivíI51/2005 Sb.H, T
75Cinclus cinclus aquaticus skorec vodní středoevropskýpěvciH, Z
76Circus aeruginosusCircus aeruginosusmoták pochopdravciI51/2005 Sb.H, T, (z)
77Circus cyaneusCircus cyaneusmoták pilichdravciI51/2005 Sb.H, T, Z
78Circus pygargusCircus pygargusmoták lužnídravciI51/2005 Sb.H, T
79Clanga pomarinaAquila pomarinaorel křiklavýdravciI51/2005 Sb.h, T
80Clangula hyemalisClangula hyemalishoholka lednívrubozobíIIBt, z
81Coccothraustes coccothraustes dlask tlustozobýpěvciH, T, Z
82Coloeus monedulaCorvus monedulakavka obecnápěvciIIB
83Coloeus monedula soemmerringiiCorvus monedulakavka obecná východoevropskápěvciIIBT, Z
84Coloeus monedula spermologusCorvus monedulakavka obecná středoevropskápěvciIIBH, T, Z
85Columba oenasColumba oenasholub doupňákměkkozobíIIBH, T, z
86Columba palumbusColumba palumbusholub hřivnáčměkkozobíIIA, IIIAH, T, z
87Corvus corax krkavec velkýpěvciH, Z
88Corvus cornix vrána šedápěvciH, T, Z
89Corvus coroneCorvus coronevrána černápěvciIIBH, T, Z
90Corvus frugilegusCorvus frugilegushavran polnípěvciIIBH, T, Z
91Coturnix coturnixCoturnix coturnixkřepelka polníhrabavíIIBH, T
92Crex crexCrex crexchřástal polníkrátkokřídlíI51/2005 Sb.H, T
93Cuculus canorus kukačka obecnákukačkyH, T
94Cyanistes caeruleus sýkora modřinkapěvciH, T, Z
95Cygnus cygnusCygnus cygnuslabuť zpěvnávrubozobíIT, Z
96Cygnus olorCygnus olorlabuť velkávrubozobíIIBH, T, Z
97Delichon urbicum jiřička obecnápěvciH, T
98Dendrocopos leucotosDendrocopos leucotosstrakapoud bělohřbetýšplhavciI51/2005 Sb.H, Z
99Dendrocopos major strakapoud velkýšplhavci
100Dendrocopos major major strakapoud velký severoevropskýšplhavcit, z
101Dendrocopos major pinetorum strakapoud velký středoevropskýšplhavciH, Z
102Dendrocopos mediusDendrocopos mediusstrakapoud prostředníšplhavciI51/2005 Sb.H, Z
103Dendrocopos minor strakapoud malýšplhavciH, Z
104Dendrocopos syriacusDendrocopos syriacusstrakapoud jižníšplhavciI51/2005 Sb.H, Z
105Dryocopus martiusDryocopus martiusdatel černýšplhavciI51/2005 Sb.H, Z
106Egretta garzettaEgretta garzettavolavka stříbřitáveslonozíI51/2005 Sb.(h), t
107Emberiza calandra strnad lučnípěvciH, Z
108Emberiza citrinella strnad obecnýpěvciH, T, Z
109Emberiza hortulanaEmberiza hortulanastrnad zahradnípěvciI51/2005 Sb.H, T
110Emberiza schoeniclus strnad rákosnípěvci
111Emberiza schoeniclus schoeniclus strnad rákosní severoevropskýpěvciT, Z
112Emberiza schoeniclus ukrainae strnad rákosní východoevropskýpěvciH, T, Z
113Eremophila alpestris skřivan ouškatýpěvcit, z
114Erithacus rubecula červenka obecnápěvciH, T, Z
115Falco cherrugFalco cherrugraroh velkýsokoliI51/2005 Sb.H, Z
116Falco columbariusFalco columbariusdřemlík tundrovýsokoliIT, Z
117Falco peregrinusFalco peregrinussokol stěhovavýsokoliI51/2005 Sb.
118Falco peregrinus peregrinusFalco peregrinussokol stěhovavý eurosibiřskýsokoliIH, T, Z
119Falco subbuteo ostříž lesnísokoliH, T
120Falco tinnunculus poštolka obecnásokoliH, T, Z
121Falco vespertinusFalco vespertinuspoštolka rudonohásokoliIh, T
122Ficedula albicollisFicedula albicollislejsek bělokrkýpěvciI51/2005 Sb.H, T
123Ficedula hypoleuca lejsek černohlavýpěvciH, T
124Ficedula parvaFicedula parvalejsek malýpěvciI51/2005 Sb.H, T
125Fringilla coelebs pěnkava obecnápěvciH, T, Z
126Fringilla montifringilla pěnkava jikavecpěvci(h), T, Z
127Fulica atraFulica atralyska černákrátkokřídlíIIA, IIIBH, T, Z
128Galerida cristata chocholouš obecnýpěvciH, Z
129Gallinago gallinagoGallinago gallinagobekasina otavnídlouhokřídlíIIA, IIIBH, T, z
130Gallinago mediaGallinago mediabekasina většídlouhokřídlíIt
131Gallinula chloropusGallinula chloropusslípka zelenonohákrátkokřídlíIIBH, T, Z
132Garrulus glandariusGarrulus glandariussojka obecnápěvciIIBH, T, Z
133Gavia arcticaGavia arcticapotáplice severnípotápliceIT, Z
134Gavia stellataGavia stellatapotáplice malápotápliceIT, Z
135Glaucidium passerinumGlaucidium passerinumkulíšek nejmenšísovyI51/2005 Sb.H, Z
136Grus grusGrus grusjeřáb popelavýkrátkokřídlíI51/2005 Sb.H, T
137Haematopus ostralegusHaematopus ostralegusústřičník velkýdlouhokřídlíIIB
138Haematopus ostralegus ostralegusHaematopus ostralegusústřičník velký evropskýdlouhokřídlíIIBt, (z)
139Haliaeetus albicillaHaliaeetus albicillaorel mořskýdravciI51/2005 Sb.H, T, Z
140Himantopus himantopusHimantopus himantopuspisila čáponohádlouhokřídlíIh, t
141Hippolais icterina sedmihlásek hajnípěvciH, T
142Hirundo rustica vlaštovka obecnápěvciH, T, (z)
143Hydrocoloeus minutusLarus minutusracek malýdlouhokřídlíIT, z
144Hydroprogne caspiaSterna caspiarybák velkozobýdlouhokřídlíIT
145Ichthyaetus melanocephalusLarus melanocephalusracek černohlavýdlouhokřídlíI51/2005 Sb.H, t
146Ixobrychus minutusIxobrychus minutusbukáček malýveslonozíI51/2005 Sb.H, T
147Jynx torquilla krutihlav obecnýšplhavciH, T
148Lanius collurioLanius collurioťuhýk obecnýpěvciI51/2005 Sb.H, T
149Lanius excubitor excubitor ťuhýk šedý evropskýpěvciH, T, Z
150Larus argentatusLarus argentatusracek stříbřitýdlouhokřídlíIIBt, z
151Larus cachinnansLarus cachinnansracek bělohlavýdlouhokřídlíIIBh, T, Z
152Larus canusLarus canusracek bouřnídlouhokřídlíIIB
153Larus canus canusLarus canusracek bouřní severoevropskýdlouhokřídlíIIBh, T, Z
154Larus fuscusLarus fuscusracek žlutonohýdlouhokřídlíIIBT, z
155Larus marinusLarus marinusracek mořskýdlouhokřídlíIIBt, z
156Larus michahellis racek středomořskýdlouhokřídlíT
157Limicola falcinellus jespáček ploskozobýdlouhokřídlít
158Limosa lapponicaLimosa lapponicabřehouš rudýdlouhokřídlíI, IIBt
159Limosa limosaLimosa limosabřehouš černoocasýdlouhokřídlíIIBH, T
160Linaria cannabina konopka obecnápěvciH, T, Z
161Linaria flavirostris konopka žlutozobápěvcit, z
162Locustella fluviatilis cvrčilka říčnípěvciH, T
163Locustella luscinioides cvrčilka slavíkovápěvciH, T
164Locustella naevia cvrčilka zelenápěvciH, T
165Lophophanes cristatus sýkora parukářkapěvciH, Z
166Loxia curvirostra křivka obecnápěvciH, T, Z
167Lullula arboreaLullula arboreaskřivan lesnípěvciI51/2005 Sb.H, T, z
168Luscinia luscinia slavík tmavýpěvci(h), t
169Luscinia megarhynchos slavík obecnýpěvciH, T
170Luscinia svecicaLuscinia svecicaslavík modráčekpěvciI51/2005 Sb.
171Luscinia svecica cyaneculaLuscinia svecicaslavík modráček středoevropskýpěvciI51/2005 Sb.H, T
172Luscinia svecica svecicaLuscinia svecicaslavík modráček tundrovýpěvciI51/2005 Sb.H, T
173Lymnocryptes minimusLymnocryptes minimusslučka maládlouhokřídlíIIA, IIIBT, z
174Lyrurus tetrixTetrao tetrixtetřívek obecnýhrabavíI, IIB51/2005 Sb.H, Z
175Melanitta fuscaMelanita fuscaturpan hnědývrubozobíIIBT, Z
176Melanitta nigraMelanitta nigraturpan černývrubozobíIIB, IIIBt, z
177Mergellus albellusMergus albellus (Mergellus albellus)morčák malývrubozobíI(h), T, Z
178Mergus merganserMergus mergansermorčák velkývrubozobíIIBH, T, Z
179Mergus serratorMergus serratormorčák prostřednívrubozobíIIBT, z
180Merops apiaster vlha pestrásrostloprstíH, T
181Milvus migransMilvus migransluňák hnědýdravciI51/2005 Sb.H, T
182Milvus milvusMilvus milvusluňák červenýdravciI51/2005 Sb.H, T, Z
183Motacilla alba alba konipas bílý evropskýpěvciH, T, z
184Motacilla cinerea konipas horskýpěvciH, T, Z
185Motacilla flava flava konipas luční středoevropskýpěvciH, T
186Motacilla flava thunbergi konipas luční severoevropskýpěvci(h), T
187Muscicapa striata lejsek šedýpěvciH, T
188Netta rufinaNetta rufinazrzohlávka rudozobávrubozobíIIB51/2005 Sb.H, T, z
189Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatýpěvci
190Nucifraga caryocatactes caryocatactes ořešník kropenatý evropskýpěvciH, T, Z
191Nucifraga caryocatactes macrorhynchos ořešník kropenatý sibiřskýpěvciT, Z
192Numenius arquataNumenius arquatakoliha velkádlouhokřídlíIIBh, T, z
193Numenius phaeopusNumenius phaeopuskoliha maládlouhokřídlíIIBt
194Nycticorax nycticoraxNycticorax nycticoraxkvakoš nočníveslonozíI51/2005 Sb.H, T
195Oenanthe oenanthe bělořit šedýpěvciH, T
196Oriolus oriolus žluva hajnípěvciH, T
197Otis tardaOtis tardadrop velkýdropiI51/2005 Sb.h, z
198Pandion haliaetusPandion haliaetusorlovec říčnídravciIT, (z)
199Panurus biarmicus russicus sýkořice vousatá eurasijskápěvciH, T, Z
200Parus major sýkora koňadrapěvciH, T, Z
201Passer domesticus vrabec domácípěvciH, Z
202Passer montanus vrabec polnípěvciH, T, Z
203Perdix perdixPerdix perdixkoroptev polníhrabavíIIA, IIIAH, Z
204Periparus ater sýkora uhelníčekpěvciH, T, Z
205Pernis apivorusPernis apivorusvčelojed lesnídravciI51/2005 Sb.H, T
206Phalacrocorax carbo kormorán velký'kormoráni'H, T, Z
207Phalaropus lobatusPhalaropus lobatuslyskonoh úzkozobýdlouhokřídlíIt
208Philomachus pugnaxPhilomachus pugnaxjespák bojovnýdlouhokřídlíI, IIBT
209Phoenicurus ochruros rehek domácípěvciH, T, z
210Phoenicurus phoenicurus rehek zahradnípěvciH, T
211Phylloscopus collybita collybita budníček menší západoevropskýpěvciH, T, z
212Phylloscopus sibilatrix budníček lesnípěvciH, T
213Phylloscopus trochiloides budníček zelenýpěvciH, T
214Phylloscopus trochilus budníček většípěvciH, T, (z)
215Pica picaPica picastraka obecnápěvciIIBH, Z
216Picoides tridactylusPicoides tridactylusdatlík tříprstýšplhavciI51/2005 Sb.H, Z
217Picus canusPicus canusžluna šedášplhavciI51/2005 Sb.H, Z
218Picus viridis žluna zelenášplhavciH, Z
219Platalea leucorodiaPlatalea leucorodiakolpík bílýveslonozíI51/2005 Sb.h, T, (z)
220Plectrophenax nivalis sněhule severnípěvcit, z
221Pluvialis apricariaPluvialis apricariakulík zlatýdlouhokřídlíI, IIB, IIIBT, (z)
222Pluvialis squatarolaPluvialis squatarolakulík bledýdlouhokřídlíIIBT
223Podiceps auritusPodiceps aurituspotápka žlutorohápotápkyIt, z
224Podiceps cristatus potápka roháčpotápkyH, T, Z
225Podiceps grisegena potápka rudokrkápotápkyh, T, z
226Podiceps nigricollis potápka černokrkápotápkyH, T, z
227Poecile montanus sýkora lužnípěvciH, T, Z
228Poecile palustris sýkora babkapěvciH, T, Z
229Porzana parvaPorzana parvachřástal malýkrátkokřídlíI51/2005 Sb.h, T
230Porzana porzanaPorzana porzanachřástal kropenatýkrátkokřídlíI51/2005 Sb.H, T, (z)
231Prunella collaris pěvuška podhornípěvciH, t
232Prunella modularis pěvuška modrápěvciH, T, Z
233Pyrrhula pyrrhula hýl obecnýpěvciH, T, Z
234Rallus aquaticusRallus aquaticuschřástal vodníkrátkokřídlíIIBH, T, Z
235Recurvirostra avosettaRecurvirostra avosettatenkozobec opačnýdlouhokřídlíI51/2005 Sb.h, t, z
236Regulus ignicapilla králíček ohnivýpěvciH, T, z
237Regulus regulus králíček obecnýpěvciH, T, Z
238Remiz pendulinus moudivláček lužnípěvciH, T, z
239Riparia riparia břehule říčnípěvciH, T
240Saxicola rubetra bramborníček hnědýpěvciH, T
241Saxicola rubicola bramborníček černohlavýpěvciH, T, (z)
242Scolopax rusticolaScolopax rusticolasluka lesnídlouhokřídlíIIA, IIIBH, T, z
243Serinus serinus zvonohlík zahradnípěvciH, T, z
244Sitta europaea brhlík lesnípěvciH, T, Z
245Somateria mollissimaSomateria mollissimakajka mořskávrubozobíIIB, IIIBt, z
246Spinus spinusCarduelis spinusčížek lesnípěvciH, T, Z
247Stercorarius parasiticus chaluha příživnádlouhokřídlít
248Stercorarius pomarinus chaluha pomořanskádlouhokřídlít
249Sterna hirundoSterna hirundorybák obecnýdlouhokřídlíI51/2005 Sb.H, T
250Sternula albifronsSterna albifronsrybák malýdlouhokřídlíI(h), t
251Streptopelia decaoctoStreptopelia decaoctohrdlička zahradníměkkozobíIIBH, T, Z
252Streptopelia turturStreptopelia turturhrdlička divokáměkkozobíIIBH, T
253Strix aluco puštík obecnýsovyH, Z
254Strix uralensisStrix uralensispuštík bělavýsovyI51/2005 Sb.H, Z
255Sturnus vulgarisSturnus vulgarisšpaček obecnýpěvciIIBH, T, z
256Sylvia atricapilla pěnice černohlavápěvciH, T, z
257Sylvia borin pěnice slavíkovápěvciH, T
258Sylvia communis pěnice hnědokřídlápěvciH, T
259Sylvia curruca pěnice pokřovnípěvciH, T
260Sylvia nisoriaSylvia nisoriapěnice vlašskápěvciI51/2005 Sb.H, T
261Tachybaptus ruficollis potápka malápotápkyH, T, Z
262Tadorna tadorna husice liščívrubozobíh, T, Z
263Tetrao urogallusTetrao urogallustetřev hlušechrabavíI, IIB, IIIB51/2005 Sb.h, z
264Tetrastes bonasiaBonasa bonasiajeřábek lesníhrabavíI, IIB51/2005 Sb.H, Z
265Tichodroma muraria zedníček skalnípěvciz
266Tringa erythropusTringa erythropusvodouš tmavýdlouhokřídlíIIBT
267Tringa glareolaTringa glareolavodouš bahennídlouhokřídlíIT
268Tringa nebulariaTringa nebulariavodouš šedýdlouhokřídlíIIBT, (z)
269Tringa ochropus vodouš kropenatýdlouhokřídlíh, T, Z
270Tringa stagnatilis vodouš štíhlýdlouhokřídlít
271Tringa totanusTringa totanusvodouš rudonohýdlouhokřídlíIIBH, T
272Troglodytes troglodytes střízlík obecnýpěvciH, T, Z
273Turdus iliacusTurdus iliacusdrozd cvrčalapěvciIIBh, T, Z
274Turdus merulaTurdus merulakos černýpěvciIIBH, T, Z
275Turdus philomelosTurdus philomelosdrozd zpěvnýpěvciIIBH, T, z
276Turdus pilarisTurdus pilarisdrozd kvíčalapěvciIIBH, T, Z
277Turdus torquatus kos horskýpěvci
278Turdus torquatus alpestris kos horský středoevropskýpěvciH, T, z
279Turdus torquatus torquatus kos horský severoevropskýpěvci(h), t
280Turdus viscivorusTurdus viscivorusdrozd brávníkpěvciIIBH, T, Z
281Tyto alba sova pálenásovyH, Z
282Upupa epops dudek chocholatýzoborožcih, t
283Vanellus vanellusVanellus vanellusčejka chocholatádlouhokřídlíIIBH, T, (z)

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR