Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznam ptačích druhů přirozeně se vyskytujících na území ČR
Vysvětlivky:
BD - Směrnice o ptácích, H - hnízdí, h - nepravidelně hnízdí, (h) - výjimečně hnízdí, T - protahuje, t - vzácně protahuje, Z - zimuje, z - vzácně zimuje, (z) - výjimečně zimuje
Reference:
VAVŘÍK, M.; Česká společnost ornitologická. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech republic [online]. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>.
  Nerozlišovat malá/VELKÁ    Export CSV> XML> HTML>TXT>
č.Vědecké jménoVědecké jméno (BD)České jménoŘád   LAT/CESPříloha (BD)Nař. vládyStatus
1Egretta garzettaEgretta garzettavolavka stříbřitáPelecaniformesI51/2005 Sb.(h), t
2Chlidonias hybridaChlidonias hybridusrybák bahenníCharadriiformesI(h), t
3Turdus torquatus torquatus kos horský severoevropskýPasseriformes(h), t
4Luscinia luscinia slavík tmavýPasseriformes(h), t
5Sternula albifronsSterna albifronsrybák malýCharadriiformesI(h), t
6Motacilla flava thunbergi konipas luční severoevropskýPasseriformes(h), T
7Charadrius hiaticula hiaticula kulík písečný evropskýCharadriiformes(h), T
8Upupa epops dudek chocholatýBucerotiformesh, t
9Charadrius morinellusCharadrius morinellus (Eudromias morinellus)kulík hnědýCharadriiformesIh, t
10Himantopus himantopusHimantopus himantopuspisila čáponoháCharadriiformesIh, t
11Clanga pomarinaAquila pomarinaorel křiklavýAccipitriformesI51/2005 Sb.h, T
12Porzana parvaPorzana parvachřástal malýGruiformesI51/2005 Sb.h, T
13Chlidonias nigerChlidonias nigerrybák černýCharadriiformesI51/2005 Sb.h, T
14Falco vespertinusFalco vespertinuspoštolka rudonoháFalconiformesIh, T
15Burhinus oedicnemusBurhinus oedicnemusdytík úhorníCharadriiformesI51/2005 Sb.h†, t
16Aquila heliacaAquila heliacaorel královskýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, t
17Ichthyaetus melanocephalusLarus melanocephalusracek černohlavýCharadriiformesI51/2005 Sb.H, t
18Prunella collaris pěvuška podhorníPasseriformesH, t
19Anthus campestrisAnthus campestrislinduška úhorníPasseriformesI51/2005 Sb.H, t
20Cuculus canorus kukačka obecnáCuculiformesH, T
21Falco subbuteo ostříž lesníFalconiformesH, T
22Coturnix coturnixCoturnix coturnixkřepelka polníGalliformesIIBH, T
23Grus grusGrus grusjeřáb popelavýGruiformesI51/2005 Sb.H, T
24Crex crexCrex crexchřástal polníGruiformesI51/2005 Sb.H, T
25Charadrius dubius kulík říčníCharadriiformesH, T
26Limosa limosaLimosa limosabřehouš černoocasýCharadriiformesIIBH, T
27Sterna hirundoSterna hirundorybák obecnýCharadriiformesI51/2005 Sb.H, T
28Tringa totanusTringa totanusvodouš rudonohýCharadriiformesIIBH, T
29Acrocephalus arundinaceus rákosník velkýPasseriformesH, T
30Acrocephalus palustris rákosník zpěvnýPasseriformesH, T
31Acrocephalus scirpaceus rákosník obecnýPasseriformesH, T
32Carpodacus erythrinus hýl rudýPasseriformesH, T
33Delichon urbicum jiřička obecnáPasseriformesH, T
34Lanius collurioLanius collurioťuhýk obecnýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
35Locustella fluviatilis cvrčilka říčníPasseriformesH, T
36Locustella naevia cvrčilka zelenáPasseriformesH, T
37Luscinia megarhynchos slavík obecnýPasseriformesH, T
38Luscinia svecica svecicaLuscinia svecicaslavík modráček tundrovýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
39Muscicapa striata lejsek šedýPasseriformesH, T
40Oriolus oriolus žluva hajníPasseriformesH, T
41Phoenicurus phoenicurus rehek zahradníPasseriformesH, T
42Phylloscopus sibilatrix budníček lesníPasseriformesH, T
43Phylloscopus trochiloides budníček zelenýPasseriformesH, T
44Riparia riparia břehule říčníPasseriformesH, T
45Ficedula albicollisFicedula albicollislejsek bělokrkýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
46Ficedula hypoleuca lejsek černohlavýPasseriformesH, T
47Hippolais icterina sedmihlásek hajníPasseriformesH, T
48Sylvia borin pěnice slavíkováPasseriformesH, T
49Sylvia communis pěnice hnědokřídláPasseriformesH, T
50Sylvia curruca pěnice pokřovníPasseriformesH, T
51Sylvia nisoriaSylvia nisoriapěnice vlašskáPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
52Emberiza hortulanaEmberiza hortulanastrnad zahradníPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
53Ficedula parvaFicedula parvalejsek malýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
54Locustella luscinioides cvrčilka slavíkováPasseriformesH, T
55Luscinia svecica cyaneculaLuscinia svecicaslavík modráček středoevropskýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
56Oenanthe oenanthe bělořit šedýPasseriformesH, T
57Saxicola rubetra bramborníček hnědýPasseriformesH, T
58Merops apiaster vlha pestráCoraciiformesH, T
59Streptopelia turturStreptopelia turturhrdlička divokáColumbiformesIIBH, T
60Ciconia nigraCiconia nigračáp černýCiconiiformesI51/2005 Sb.H, T
61Caprimulgus europaeusCaprimulgus europaeuslelek lesníCaprimulgiformesI51/2005 Sb.H, T
62Apus apus rorýs obecnýApodiformesH, T
63Circus pygargusCircus pygargusmoták lužníAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
64Milvus migransMilvus migransluňák hnědýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
65Pernis apivorusPernis apivorusvčelojed lesníAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
66Jynx torquilla krutihlav obecnýPiciformesH, T
67Nycticorax nycticoraxNycticorax nycticoraxkvakoš nočníPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T
68Anthus trivialis linduška lesníPasseriformesH, T
69Motacilla flava flava konipas luční středoevropskýPasseriformesH, T
70Ixobrychus minutusIxobrychus minutusbukáček malýPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T
71Aythya nyrocaAythya nyrocapolák malýAnseriformesI(h), t, z
72Anas acutaAnas acutaostralka štíhláAnseriformesIIIB(h), T, Z
73Mergellus albellusMergus albellus (Mergellus albellus)morčák malýAnseriformesI(h), T, Z
74Bombycilla garrulus brkoslav severníPasseriformes(h), T, Z
75Fringilla montifringilla pěnkava jikavecPasseriformes(h), T, Z
76Anas penelopeAnas penelopehvízdák eurasijskýAnseriformesIIA, IIIB(h), T, Z
77Ardea purpureaArdea purpureavolavka červenáPelecaniformesI51/2005 Sb.h, t, (z)
78Recurvirostra avosettaRecurvirostra avosettatenkozobec opačnýCharadriiformesI51/2005 Sb.h, t, z
79Platalea leucorodiaPlatalea leucorodiakolpík bílýPelecaniformesI51/2005 Sb.h, T, (z)
80Numenius arquataNumenius arquatakoliha velkáCharadriiformesIIBh, T, z
81Podiceps grisegena potápka rudokrkáPodicipediformesh, T, z
82Anas clypeataAnas clypeatalžičák pestrýAnseriformesIIA, IIIB51/2005 Sb.h, T, z
83Larus cachinnansLarus cachinnansracek bělohlavýCharadriiformesIIBh, T, Z
84Tadorna tadorna husice liščíAnseriformesh, T, Z
85Asio flammeusAsio flammeuskalous pustovkaStrigiformesI51/2005 Sb.h, T, Z
86Turdus iliacusTurdus iliacusdrozd cvrčalaPasseriformesIIBh, T, Z
87Tringa ochropus vodouš kropenatýCharadriiformesh, T, Z
88Larus canus canusLarus canusracek bouřní severoevropskýCharadriiformesIIBh, T, Z
89Phylloscopus trochilus budníček většíPasseriformesH, T, (z)
90Acrocephalus schoenobaenus rákosník proužkovanýPasseriformesH, T, (z)
91Porzana porzanaPorzana porzanachřástal kropenatýGruiformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
92Actitis hypoleucos pisík obecnýCharadriiformesH, T, (z)
93Anas querquedulaAnas querquedulačírka modráAnseriformesIIAH, T, (z)
94Hirundo rustica vlaštovka obecnáPasseriformesH, T, (z)
95Saxicola rubicola bramborníček černohlavýPasseriformesH, T, (z)
96Ciconia ciconiaCiconia ciconiačáp bílýCiconiiformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
97Vanellus vanellusVanellus vanellusčejka chocholatáCharadriiformesIIBH, T, (z)
98Circus aeruginosusCircus aeruginosusmoták pochopAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
99Podiceps nigricollis potápka černokrkáPodicipediformesH, T, z
100Botaurus stellarisBotaurus stellarisbukač velkýPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T, z
101Remiz pendulinus moudivláček lužníPasseriformesH, T, z
102Regulus ignicapilla králíček ohnivýPasseriformesH, T, z
103Lullula arboreaLullula arboreaskřivan lesníPasseriformesI51/2005 Sb.H, T, z
104Turdus torquatus alpestris kos horský středoevropskýPasseriformesH, T, z
105Phylloscopus collybita collybita budníček menší západoevropskýPasseriformesH, T, z
106Motacilla alba alba konipas bílý evropskýPasseriformesH, T, z
107Turdus philomelosTurdus philomelosdrozd zpěvnýPasseriformesIIBH, T, z
108Sylvia atricapilla pěnice černohlaváPasseriformesH, T, z
109Sturnus vulgarisSturnus vulgarisšpaček obecnýPasseriformesIIBH, T, z
110Serinus serinus zvonohlík zahradníPasseriformesH, T, z
111Phoenicurus ochruros rehek domácíPasseriformesH, T, z
112Anthus spinoletta linduška horskáPasseriformesH, T, z
113Anthus pratensis linduška lučníPasseriformesH, T, z
114Gallinago gallinagoGallinago gallinagobekasina otavníCharadriiformesIIA, IIIBH, T, z
115Scolopax rusticolaScolopax rusticolasluka lesníCharadriiformesIIA, IIIBH, T, z
116Columba oenasColumba oenasholub doupňákColumbiformesIIBH, T, z
117Columba palumbusColumba palumbusholub hřivnáčColumbiformesIIA, IIIAH, T, z
118Anas streperaAnas streperakopřivka obecnáAnseriformesIIA51/2005 Sb.H, T, z
119Netta rufinaNetta rufinazrzohlávka rudozobáAnseriformesIIB51/2005 Sb.H, T, z
120Alauda arvensisAlauda arvensisskřivan polníPasseriformesIIBH, T, z
121Accipiter gentilis jestřáb lesníAccipitriformesH, T, Z
122Accipiter nisus krahujec obecnýAccipitriformesH, T, Z
123Milvus milvusMilvus milvusluňák červenýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
124Haliaeetus albicillaHaliaeetus albicillaorel mořskýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
125Buteo buteo buteo káně lesní středoevropskáAccipitriformesH, T, Z
126Circus cyaneusCircus cyaneusmoták pilichAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
127Anas creccaAnas creccačírka obecnáAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
128Anas platyrhynchosAnas platyrhynchoskachna divokáAnseriformesIIA, IIIAH, T, Z
129Anser anserAnser anserhusa velkáAnseriformesIIA, IIIB51/2005 Sb.H, T, Z
130Aythya ferinaAythya ferinapolák velkýAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
131Aythya fuligulaAythya fuligulapolák chocholačkaAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
132Bucephala clangulaBucephala clangulahohol severníAnseriformesIIBH, T, Z
133Cygnus olorCygnus olorlabuť velkáAnseriformesIIBH, T, Z
134Mergus merganserMergus mergansermorčák velkýAnseriformesIIBH, T, Z
135Streptopelia decaoctoStreptopelia decaoctohrdlička zahradníColumbiformesIIBH, T, Z
136Alcedo atthisAlcedo atthisledňáček říčníCoraciiformesI51/2005 Sb.H, T, Z
137Falco peregrinus peregrinusFalco peregrinussokol stěhovavý eurosibiřskýFalconiformesIH, T, Z
138Falco tinnunculus poštolka obecnáFalconiformesH, T, Z
139Gallinula chloropusGallinula chloropusslípka zelenonoháGruiformesIIBH, T, Z
140Fulica atraFulica atralyska černáGruiformesIIA, IIIBH, T, Z
141Rallus aquaticusRallus aquaticuschřástal vodníGruiformesIIBH, T, Z
142Chroicocephalus ridibundusLarus ridibundusracek chechtavýCharadriiformesIIBH, T, Z
143Aegithalos caudatus mlynařík dlouhoocasýPasseriformesH, T, Z
144Linaria cannabina konopka obecnáPasseriformesH, T, Z
145Chloris chloris zvonek zelenýPasseriformesH, T, Z
146Certhia familiaris šoupálek dlouhoprstýPasseriformesH, T, Z
147Coccothraustes coccothraustes dlask tlustozobýPasseriformesH, T, Z
148Corvus frugilegusCorvus frugilegushavran polníPasseriformesIIBH, T, Z
149Loxia curvirostra křivka obecnáPasseriformesH, T, Z
150Motacilla cinerea konipas horskýPasseriformesH, T, Z
151Cyanistes caeruleus sýkora modřinkaPasseriformesH, T, Z
152Parus major sýkora koňadraPasseriformesH, T, Z
153Poecile palustris sýkora babkaPasseriformesH, T, Z
154Passer montanus vrabec polníPasseriformesH, T, Z
155Prunella modularis pěvuška modráPasseriformesH, T, Z
156Pyrrhula pyrrhula hýl obecnýPasseriformesH, T, Z
157Regulus regulus králíček obecnýPasseriformesH, T, Z
158Sitta europaea brhlík lesníPasseriformesH, T, Z
159Emberiza citrinella strnad obecnýPasseriformesH, T, Z
160Erithacus rubecula červenka obecnáPasseriformesH, T, Z
161Garrulus glandariusGarrulus glandariussojka obecnáPasseriformesIIBH, T, Z
162Coloeus monedula spermologusCorvus monedulakavka obecná středoevropskáPasseriformesIIBH, T, Z
163Emberiza schoeniclus ukrainae strnad rákosní východoevropskýPasseriformesH, T, Z
164Lanius excubitor excubitor ťuhýk šedý evropskýPasseriformesH, T, Z
165Panurus biarmicus russicus sýkořice vousatá eurasijskáPasseriformesH, T, Z
166Fringilla coelebs pěnkava obecnáPasseriformesH, T, Z
167Nucifraga caryocatactes caryocatactes ořešník kropenatý evropskýPasseriformesH, T, Z
168Periparus ater sýkora uhelníčekPasseriformesH, T, Z
169Poecile montanus sýkora lužníPasseriformesH, T, Z
170Troglodytes troglodytes střízlík obecnýPasseriformesH, T, Z
171Turdus merulaTurdus merulakos černýPasseriformesIIBH, T, Z
172Turdus pilarisTurdus pilarisdrozd kvíčalaPasseriformesIIBH, T, Z
173Turdus viscivorusTurdus viscivorusdrozd brávníkPasseriformesIIBH, T, Z
174Carduelis carduelis stehlík obecnýPasseriformesH, T, Z
175Spinus spinusCarduelis spinusčížek lesníPasseriformesH, T, Z
176Corvus cornix vrána šedáPasseriformesH, T, Z
177Corvus coroneCorvus coronevrána černáPasseriformesIIBH, T, Z
178Acanthis flammea cabaret PasseriformesH, T, Z
179Ardea cinerea volavka popelaváPelecaniformesH, T, Z
180Tachybaptus ruficollis potápka maláPodicipediformesH, T, Z
181Podiceps cristatus potápka roháčPodicipediformesH, T, Z
182Asio otus kalous ušatýStrigiformesH, T, Z
183Phalacrocorax carbo kormorán velkýSuliformesH, T, Z
184Otis tardaOtis tardadrop velkýOtidiformesI51/2005 Sb.h, z
185Tetrao urogallusTetrao urogallustetřev hlušecGalliformesI, IIB, IIIB51/2005 Sb.h, z
186Certhia brachydactyla šoupálek krátkoprstýPasseriformesH, Z
187Dendrocopos mediusDendrocopos mediusstrakapoud prostředníPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
188Dryocopus martiusDryocopus martiusdatel černýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
189Picoides tridactylusPicoides tridactylusdatlík tříprstýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
190Dendrocopos major pinetorum strakapoud velký středoevropskýPiciformesH, Z
191Picus canusPicus canusžluna šedáPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
192Picus viridis žluna zelenáPiciformesH, Z
193Dendrocopos leucotosDendrocopos leucotosstrakapoud bělohřbetýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
194Dendrocopos minor strakapoud malýPiciformesH, Z
195Dendrocopos syriacusDendrocopos syriacusstrakapoud jižníPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
196Aegolius funereusAegolius funereussýc rousnýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
197Bubo buboBubo bubovýr velkýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
198Glaucidium passerinumGlaucidium passerinumkulíšek nejmenšíStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
199Strix aluco puštík obecnýStrigiformesH, Z
200Strix uralensisStrix uralensispuštík bělavýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
201Tyto alba sova pálenáStrigiformesH, Z
202Athene noctua sýček obecnýStrigiformesH, Z
203Falco cherrugFalco cherrugraroh velkýFalconiformesI51/2005 Sb.H, Z
204Tetrastes bonasiaBonasa bonasiajeřábek lesníGalliformesI, IIB51/2005 Sb.H, Z
205Perdix perdixPerdix perdixkoroptev polníGalliformesIIA, IIIAH, Z
206Lyrurus tetrixTetrao tetrixtetřívek obecnýGalliformesI, IIB51/2005 Sb.H, Z
207Corvus corax krkavec velkýPasseriformesH, Z
208Emberiza calandra strnad lučníPasseriformesH, Z
209Lophophanes cristatus sýkora parukářkaPasseriformesH, Z
210Pica picaPica picastraka obecnáPasseriformesIIBH, Z
211Galerida cristata chocholouš obecnýPasseriformesH, Z
212Cinclus cinclus aquaticus skorec vodní středoevropskýPasseriformesH, Z
213Passer domesticus vrabec domácíPasseriformesH, Z
214Anthus cervinus linduška rudokrkáPasseriformest
215Acrocephalus paludicolaAcrocephalus paludicolarákosník ostřicovýPasseriformesIt
216Acrocephalus melanopogonAcrocephalus melanopogonrákosník tamaryškovýPasseriformesI51/2005 Sb.t
217Calidris canutusCalidris canutusjespák rezavýCharadriiformesIIBt
218Limosa lapponicaLimosa lapponicabřehouš rudýCharadriiformesI, IIBt
219Tringa stagnatilis vodouš štíhlýCharadriiformest
220Stercorarius pomarinus chaluha pomořanskáCharadriiformest
221Stercorarius parasiticus chaluha příživnáCharadriiformest
222Gallinago mediaGallinago mediabekasina většíCharadriiformesIt
223Phalaropus lobatusPhalaropus lobatuslyskonoh úzkozobýCharadriiformesIt
224Numenius phaeopusNumenius phaeopuskoliha maláCharadriiformesIIBt
225Limicola falcinellus jespáček ploskozobýCharadriiformest
226Chlidonias leucopterus rybák bělokřídlýCharadriiformest
227Calidris alba jespák písečnýCharadriiformest
228Arenaria interpres kameňáček pestrýCharadriiformest
229Calidris alpina jespák obecnýCharadriiformesT
230Tringa glareolaTringa glareolavodouš bahenníCharadriiformesIT
231Calidris ferruginea jespák křivozobýCharadriiformesT
232Calidris temminckii jespák šedýCharadriiformesT
233Calidris minuta jespák malýCharadriiformesT
234Hydroprogne caspiaSterna caspiarybák velkozobýCharadriiformesIT
235Larus michahellis racek středomořskýCharadriiformesT
236Tringa erythropusTringa erythropusvodouš tmavýCharadriiformesIIBT
237Pluvialis squatarolaPluvialis squatarolakulík bledýCharadriiformesIIBT
238Philomachus pugnaxPhilomachus pugnaxjespák bojovnýCharadriiformesI, IIBT
239Haematopus ostralegus ostralegusHaematopus ostralegusústřičník velký evropskýCharadriiformesIIBt, (z)
240Larus marinusLarus marinusracek mořskýCharadriiformesIIBt, z
241Plectrophenax nivalis sněhule severníPasseriformest, z
242Larus argentatusLarus argentatusracek stříbřitýCharadriiformesIIBt, z
243Eremophila alpestris skřivan ouškatýPasseriformest, z
244Dendrocopos major major strakapoud velký severoevropskýPiciformest, z
245Podiceps auritusPodiceps aurituspotápka žlutoroháPodicipediformesIt, z
246Aquila chrysaetosAquila chrysaetosorel skalníAccipitriformesIt, z
247Clangula hyemalisClangula hyemalishoholka ledníAnseriformesIIBt, z
248Melanitta nigraMelanitta nigraturpan černýAnseriformesIIB, IIIBt, z
249Linaria flavirostris konopka žlutozobáPasseriformest, z
250Somateria mollissimaSomateria mollissimakajka mořskáAnseriformesIIB, IIIBt, z
251Tringa nebulariaTringa nebulariavodouš šedýCharadriiformesIIBT, (z)
252Pandion haliaetusPandion haliaetusorlovec říčníAccipitriformesIT, (z)
253Pluvialis apricariaPluvialis apricariakulík zlatýCharadriiformesI, IIB, IIIBT, (z)
254Mergus serratorMergus serratormorčák prostředníAnseriformesIIBT, z
255Larus fuscusLarus fuscusracek žlutonohýCharadriiformesIIBT, z
256Lymnocryptes minimusLymnocryptes minimusslučka maláCharadriiformesIIA, IIIBT, z
257Hydrocoloeus minutusLarus minutusracek malýCharadriiformesIT, z
258Coloeus monedula soemmerringiiCorvus monedulakavka obecná východoevropskáPasseriformesIIBT, Z
259Emberiza schoeniclus schoeniclus strnad rákosní severoevropskýPasseriformesT, Z
260Ardea albaEgretta alba (Ardea alba)volavka bíláPelecaniformesI51/2005 Sb.T, Z
261Buteo lagopus káně rousnáAccipitriformesT, Z
262Anser albifronsAnser albifronshusa běločeláAnseriformesIIB, IIIB51/2005 Sb.T, Z
263Cygnus cygnusCygnus cygnuslabuť zpěvnáAnseriformesIT, Z
264Melanitta fuscaMelanita fuscaturpan hnědýAnseriformesIIBT, Z
265Anser serrirostris rossicus husa tundrováAnseriformesT, Z
266Aythya marilaAythya marilapolák kaholkaAnseriformesIIB, IIIBT, Z
267Anser fabalis fabalisAnser fabalisAnseriformesIIA51/2005 Sb.T, Z
268Falco columbariusFalco columbariusdřemlík tundrovýFalconiformesIT, Z
269Gavia arcticaGavia arcticapotáplice severníGaviiformesIT, Z
270Gavia stellataGavia stellatapotáplice maláGaviiformesIT, Z
271Nucifraga caryocatactes macrorhynchos ořešník kropenatý sibiřskýPasseriformesT, Z
272Acanthis flammea čečetka zimníPasseriformesT, Z
273Tichodroma muraria zedníček skalníPasseriformesz
274Anser fabalisAnser fabalishusa polníAnseriformesIIA51/2005 Sb.
275Falco peregrinusFalco peregrinussokol stěhovavýFalconiformesI51/2005 Sb.
276Larus canusLarus canusracek bouřníCharadriiformesIIB
277Haematopus ostralegusHaematopus ostralegusústřičník velkýCharadriiformesIIB
278Dendrocopos major strakapoud velkýPiciformes
279Turdus torquatus kos horskýPasseriformes
280Luscinia svecicaLuscinia svecicaslavík modráčekPasseriformesI51/2005 Sb.
281Emberiza schoeniclus strnad rákosníPasseriformes
282Coloeus monedulaCorvus monedulakavka obecnáPasseriformesIIB
283Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatýPasseriformes

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR