Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznam ptačích druhů přirozeně se vyskytujících na území ČR
Vysvětlivky:
BD - Směrnice o ptácích, H - hnízdí, h - nepravidelně hnízdí, (h) - výjimečně hnízdí, T - protahuje, t - vzácně protahuje, Z - zimuje, z - vzácně zimuje, (z) - výjimečně zimuje
Reference:
VAVŘÍK, M.; Česká společnost ornitologická. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech republic [online]. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>.
  Nerozlišovat malá/VELKÁ    Export CSV> XML> HTML>TXT>
č.Vědecké jménoVědecké jméno (BD)České jménoŘád   LAT/CESPříloha (BD)Nař. vládyStatus
1Circus aeruginosusCircus aeruginosusmoták pochopAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
2Circus pygargusCircus pygargusmoták lužníAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
3Clanga pomarinaAquila pomarinaorel křiklavýAccipitriformesI51/2005 Sb.h, T
4Aquila chrysaetosAquila chrysaetosorel skalníAccipitriformesIt, z
5Accipiter nisus krahujec obecnýAccipitriformesH, T, Z
6Accipiter gentilis jestřáb lesníAccipitriformesH, T, Z
7Milvus milvusMilvus milvusluňák červenýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
8Pandion haliaetusPandion haliaetusorlovec říčníAccipitriformesIT, (z)
9Pernis apivorusPernis apivorusvčelojed lesníAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
10Haliaeetus albicillaHaliaeetus albicillaorel mořskýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
11Buteo buteo buteo káně lesní středoevropskáAccipitriformesH, T, Z
12Milvus migransMilvus migransluňák hnědýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
13Aquila heliacaAquila heliacaorel královskýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, t
14Circus cyaneusCircus cyaneusmoták pilichAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
15Buteo lagopus káně rousnáAccipitriformesT, Z
16Anas querquedulaAnas querquedulačírka modráAnseriformesIIAH, T, (z)
17Anas platyrhynchosAnas platyrhynchoskachna divokáAnseriformesIIA, IIIAH, T, Z
18Anas penelopeAnas penelopehvízdák eurasijskýAnseriformesIIA, IIIB(h), T, Z
19Anas creccaAnas creccačírka obecnáAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
20Anas clypeataAnas clypeatalžičák pestrýAnseriformesIIA, IIIB51/2005 Sb.h, T, z
21Anas acutaAnas acutaostralka štíhláAnseriformesIIIB(h), T, Z
22Anser albifronsAnser albifronshusa běločeláAnseriformesIIB, IIIB51/2005 Sb.T, Z
23Anser anserAnser anserhusa velkáAnseriformesIIA, IIIB51/2005 Sb.H, T, Z
24Anser fabalisAnser fabalishusa polníAnseriformesIIA51/2005 Sb.
25Aythya ferinaAythya ferinapolák velkýAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
26Aythya fuligulaAythya fuligulapolák chocholačkaAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
27Aythya nyrocaAythya nyrocapolák malýAnseriformesI(h), t, z
28Bucephala clangulaBucephala clangulahohol severníAnseriformesIIBH, T, Z
29Clangula hyemalisClangula hyemalishoholka ledníAnseriformesIIBt, z
30Cygnus cygnusCygnus cygnuslabuť zpěvnáAnseriformesIT, Z
31Cygnus olorCygnus olorlabuť velkáAnseriformesIIBH, T, Z
32Melanitta fuscaMelanita fuscaturpan hnědýAnseriformesIIBT, Z
33Melanitta nigraMelanitta nigraturpan černýAnseriformesIIB, IIIBt, z
34Mergus merganserMergus mergansermorčák velkýAnseriformesIIBH, T, Z
35Somateria mollissimaSomateria mollissimakajka mořskáAnseriformesIIB, IIIBt, z
36Anser serrirostris rossicus husa tundrováAnseriformesT, Z
37Tadorna tadorna husice liščíAnseriformesh, T, Z
38Mergellus albellusMergus albellus (Mergellus albellus)morčák malýAnseriformesI(h), T, Z
39Mergus serratorMergus serratormorčák prostředníAnseriformesIIBT, z
40Netta rufinaNetta rufinazrzohlávka rudozobáAnseriformesIIB51/2005 Sb.H, T, z
41Anas streperaAnas streperakopřivka obecnáAnseriformesIIA51/2005 Sb.H, T, z
42Aythya marilaAythya marilapolák kaholkaAnseriformesIIB, IIIBT, Z
43Anser fabalis fabalisAnser fabalisAnseriformesIIA51/2005 Sb.T, Z
44Apus apus rorýs obecnýApodiformesH, T
45Upupa epops dudek chocholatýBucerotiformesh, t
46Caprimulgus europaeusCaprimulgus europaeuslelek lesníCaprimulgiformesI51/2005 Sb.H, T
47Phalaropus lobatusPhalaropus lobatuslyskonoh úzkozobýCharadriiformesIt
48Larus michahellis racek středomořskýCharadriiformesT
49Calidris canutusCalidris canutusjespák rezavýCharadriiformesIIBt
50Calidris alpina jespák obecnýCharadriiformesT
51Tringa ochropus vodouš kropenatýCharadriiformesh, T, Z
52Tringa glareolaTringa glareolavodouš bahenníCharadriiformesIT
53Philomachus pugnaxPhilomachus pugnaxjespák bojovnýCharadriiformesI, IIBT
54Limosa lapponicaLimosa lapponicabřehouš rudýCharadriiformesI, IIBt
55Chroicocephalus ridibundusLarus ridibundusracek chechtavýCharadriiformesIIBH, T, Z
56Actitis hypoleucos pisík obecnýCharadriiformesH, T, (z)
57Arenaria interpres kameňáček pestrýCharadriiformest
58Burhinus oedicnemusBurhinus oedicnemusdytík úhorníCharadriiformesI51/2005 Sb.h†, t
59Calidris alba jespák písečnýCharadriiformest
60Calidris ferruginea jespák křivozobýCharadriiformesT
61Calidris minuta jespák malýCharadriiformesT
62Calidris temminckii jespák šedýCharadriiformesT
63Charadrius dubius kulík říčníCharadriiformesH, T
64Charadrius morinellusCharadrius morinellus (Eudromias morinellus)kulík hnědýCharadriiformesIh, t
65Chlidonias leucopterus rybák bělokřídlýCharadriiformest
66Chlidonias nigerChlidonias nigerrybák černýCharadriiformesI51/2005 Sb.h, T
67Larus argentatusLarus argentatusracek stříbřitýCharadriiformesIIBt, z
68Larus cachinnansLarus cachinnansracek bělohlavýCharadriiformesIIBh, T, Z
69Larus canusLarus canusracek bouřníCharadriiformesIIB
70Larus fuscusLarus fuscusracek žlutonohýCharadriiformesIIBT, z
71Ichthyaetus melanocephalusLarus melanocephalusracek černohlavýCharadriiformesI51/2005 Sb.H, t
72Limicola falcinellus jespáček ploskozobýCharadriiformest
73Limosa limosaLimosa limosabřehouš černoocasýCharadriiformesIIBH, T
74Lymnocryptes minimusLymnocryptes minimusslučka maláCharadriiformesIIA, IIIBT, z
75Numenius arquataNumenius arquatakoliha velkáCharadriiformesIIBh, T, z
76Numenius phaeopusNumenius phaeopuskoliha maláCharadriiformesIIBt
77Charadrius hiaticula hiaticula kulík písečný evropskýCharadriiformes(h), T
78Pluvialis apricariaPluvialis apricariakulík zlatýCharadriiformesI, IIB, IIIBT, (z)
79Pluvialis squatarolaPluvialis squatarolakulík bledýCharadriiformesIIBT
80Recurvirostra avosettaRecurvirostra avosettatenkozobec opačnýCharadriiformesI51/2005 Sb.h, t, z
81Scolopax rusticolaScolopax rusticolasluka lesníCharadriiformesIIA, IIIBH, T, z
82Gallinago gallinagoGallinago gallinagobekasina otavníCharadriiformesIIA, IIIBH, T, z
83Gallinago mediaGallinago mediabekasina většíCharadriiformesIt
84Haematopus ostralegusHaematopus ostralegusústřičník velkýCharadriiformesIIB
85Himantopus himantopusHimantopus himantopuspisila čáponoháCharadriiformesIh, t
86Chlidonias hybridaChlidonias hybridusrybák bahenníCharadriiformesI(h), t
87Hydroprogne caspiaSterna caspiarybák velkozobýCharadriiformesIT
88Sternula albifronsSterna albifronsrybák malýCharadriiformesI(h), t
89Sterna hirundoSterna hirundorybák obecnýCharadriiformesI51/2005 Sb.H, T
90Stercorarius parasiticus chaluha příživnáCharadriiformest
91Stercorarius pomarinus chaluha pomořanskáCharadriiformest
92Tringa erythropusTringa erythropusvodouš tmavýCharadriiformesIIBT
93Tringa nebulariaTringa nebulariavodouš šedýCharadriiformesIIBT, (z)
94Tringa stagnatilis vodouš štíhlýCharadriiformest
95Tringa totanusTringa totanusvodouš rudonohýCharadriiformesIIBH, T
96Vanellus vanellusVanellus vanellusčejka chocholatáCharadriiformesIIBH, T, (z)
97Haematopus ostralegus ostralegusHaematopus ostralegusústřičník velký evropskýCharadriiformesIIBt, (z)
98Larus canus canusLarus canusracek bouřní severoevropskýCharadriiformesIIBh, T, Z
99Larus marinusLarus marinusracek mořskýCharadriiformesIIBt, z
100Hydrocoloeus minutusLarus minutusracek malýCharadriiformesIT, z
101Ciconia nigraCiconia nigračáp černýCiconiiformesI51/2005 Sb.H, T
102Ciconia ciconiaCiconia ciconiačáp bílýCiconiiformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
103Streptopelia turturStreptopelia turturhrdlička divokáColumbiformesIIBH, T
104Columba palumbusColumba palumbusholub hřivnáčColumbiformesIIA, IIIAH, T, z
105Streptopelia decaoctoStreptopelia decaoctohrdlička zahradníColumbiformesIIBH, T, Z
106Columba oenasColumba oenasholub doupňákColumbiformesIIBH, T, z
107Merops apiaster vlha pestráCoraciiformesH, T
108Alcedo atthisAlcedo atthisledňáček říčníCoraciiformesI51/2005 Sb.H, T, Z
109Cuculus canorus kukačka obecnáCuculiformesH, T
110Falco columbariusFalco columbariusdřemlík tundrovýFalconiformesIT, Z
111Falco subbuteo ostříž lesníFalconiformesH, T
112Falco vespertinusFalco vespertinuspoštolka rudonoháFalconiformesIh, T
113Falco tinnunculus poštolka obecnáFalconiformesH, T, Z
114Falco cherrugFalco cherrugraroh velkýFalconiformesI51/2005 Sb.H, Z
115Falco peregrinusFalco peregrinussokol stěhovavýFalconiformesI51/2005 Sb.
116Falco peregrinus peregrinusFalco peregrinussokol stěhovavý eurosibiřskýFalconiformesIH, T, Z
117Tetrastes bonasiaBonasa bonasiajeřábek lesníGalliformesI, IIB51/2005 Sb.H, Z
118Coturnix coturnixCoturnix coturnixkřepelka polníGalliformesIIBH, T
119Perdix perdixPerdix perdixkoroptev polníGalliformesIIA, IIIAH, Z
120Lyrurus tetrixTetrao tetrixtetřívek obecnýGalliformesI, IIB51/2005 Sb.H, Z
121Tetrao urogallusTetrao urogallustetřev hlušecGalliformesI, IIB, IIIB51/2005 Sb.h, z
122Gavia arcticaGavia arcticapotáplice severníGaviiformesIT, Z
123Gavia stellataGavia stellatapotáplice maláGaviiformesIT, Z
124Porzana porzanaPorzana porzanachřástal kropenatýGruiformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
125Gallinula chloropusGallinula chloropusslípka zelenonoháGruiformesIIBH, T, Z
126Grus grusGrus grusjeřáb popelavýGruiformesI51/2005 Sb.H, T
127Fulica atraFulica atralyska černáGruiformesIIA, IIIBH, T, Z
128Porzana parvaPorzana parvachřástal malýGruiformesI51/2005 Sb.h, T
129Rallus aquaticusRallus aquaticuschřástal vodníGruiformesIIBH, T, Z
130Crex crexCrex crexchřástal polníGruiformesI51/2005 Sb.H, T
131Otis tardaOtis tardadrop velkýOtidiformesI51/2005 Sb.h, z
132Acrocephalus arundinaceus rákosník velkýPasseriformesH, T
133Acrocephalus melanopogonAcrocephalus melanopogonrákosník tamaryškovýPasseriformesI51/2005 Sb.t
134Acrocephalus paludicolaAcrocephalus paludicolarákosník ostřicovýPasseriformesIt
135Acrocephalus palustris rákosník zpěvnýPasseriformesH, T
136Acrocephalus scirpaceus rákosník obecnýPasseriformesH, T
137Acrocephalus schoenobaenus rákosník proužkovanýPasseriformesH, T, (z)
138Aegithalos caudatus mlynařík dlouhoocasýPasseriformesH, T, Z
139Alauda arvensisAlauda arvensisskřivan polníPasseriformesIIBH, T, z
140Anthus campestrisAnthus campestrislinduška úhorníPasseriformesI51/2005 Sb.H, t
141Anthus pratensis linduška lučníPasseriformesH, T, z
142Anthus spinoletta linduška horskáPasseriformesH, T, z
143Linaria cannabina konopka obecnáPasseriformesH, T, Z
144Carpodacus erythrinus hýl rudýPasseriformesH, T
145Linaria flavirostris konopka žlutozobáPasseriformest, z
146Chloris chloris zvonek zelenýPasseriformesH, T, Z
147Certhia familiaris šoupálek dlouhoprstýPasseriformesH, T, Z
148Coccothraustes coccothraustes dlask tlustozobýPasseriformesH, T, Z
149Corvus corax krkavec velkýPasseriformesH, Z
150Corvus frugilegusCorvus frugilegushavran polníPasseriformesIIBH, T, Z
151Delichon urbicum jiřička obecnáPasseriformesH, T
152Lanius collurioLanius collurioťuhýk obecnýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
153Locustella fluviatilis cvrčilka říčníPasseriformesH, T
154Locustella naevia cvrčilka zelenáPasseriformesH, T
155Loxia curvirostra křivka obecnáPasseriformesH, T, Z
156Luscinia luscinia slavík tmavýPasseriformes(h), t
157Luscinia megarhynchos slavík obecnýPasseriformesH, T
158Luscinia svecica svecicaLuscinia svecicaslavík modráček tundrovýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
159Emberiza calandra strnad lučníPasseriformesH, Z
160Motacilla cinerea konipas horskýPasseriformesH, T, Z
161Muscicapa striata lejsek šedýPasseriformesH, T
162Nucifraga caryocatactes macrorhynchos ořešník kropenatý sibiřskýPasseriformesT, Z
163Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatýPasseriformes
164Oriolus oriolus žluva hajníPasseriformesH, T
165Cyanistes caeruleus sýkora modřinkaPasseriformesH, T, Z
166Lophophanes cristatus sýkora parukářkaPasseriformesH, Z
167Parus major sýkora koňadraPasseriformesH, T, Z
168Poecile palustris sýkora babkaPasseriformesH, T, Z
169Passer montanus vrabec polníPasseriformesH, T, Z
170Phoenicurus ochruros rehek domácíPasseriformesH, T, z
171Phoenicurus phoenicurus rehek zahradníPasseriformesH, T
172Phylloscopus sibilatrix budníček lesníPasseriformesH, T
173Phylloscopus trochiloides budníček zelenýPasseriformesH, T
174Phylloscopus trochilus budníček většíPasseriformesH, T, (z)
175Pica picaPica picastraka obecnáPasseriformesIIBH, Z
176Prunella modularis pěvuška modráPasseriformesH, T, Z
177Pyrrhula pyrrhula hýl obecnýPasseriformesH, T, Z
178Regulus regulus králíček obecnýPasseriformesH, T, Z
179Riparia riparia břehule říčníPasseriformesH, T
180Serinus serinus zvonohlík zahradníPasseriformesH, T, z
181Sitta europaea brhlík lesníPasseriformesH, T, Z
182Emberiza citrinella strnad obecnýPasseriformesH, T, Z
183Eremophila alpestris skřivan ouškatýPasseriformest, z
184Erithacus rubecula červenka obecnáPasseriformesH, T, Z
185Ficedula albicollisFicedula albicollislejsek bělokrkýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
186Ficedula hypoleuca lejsek černohlavýPasseriformesH, T
187Fringilla montifringilla pěnkava jikavecPasseriformes(h), T, Z
188Galerida cristata chocholouš obecnýPasseriformesH, Z
189Garrulus glandariusGarrulus glandariussojka obecnáPasseriformesIIBH, T, Z
190Acanthis flammea čečetka zimníPasseriformesT, Z
191Hippolais icterina sedmihlásek hajníPasseriformesH, T
192Hirundo rustica vlaštovka obecnáPasseriformesH, T, (z)
193Saxicola rubicola bramborníček černohlavýPasseriformesH, T, (z)
194Sturnus vulgarisSturnus vulgarisšpaček obecnýPasseriformesIIBH, T, z
195Sylvia atricapilla pěnice černohlaváPasseriformesH, T, z
196Sylvia borin pěnice slavíkováPasseriformesH, T
197Sylvia communis pěnice hnědokřídláPasseriformesH, T
198Sylvia curruca pěnice pokřovníPasseriformesH, T
199Sylvia nisoriaSylvia nisoriapěnice vlašskáPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
200Tichodroma muraria zedníček skalníPasseriformesz
201Turdus iliacusTurdus iliacusdrozd cvrčalaPasseriformesIIBh, T, Z
202Turdus philomelosTurdus philomelosdrozd zpěvnýPasseriformesIIBH, T, z
203Turdus torquatus kos horskýPasseriformes
204Luscinia svecicaLuscinia svecicaslavík modráčekPasseriformesI51/2005 Sb.
205Motacilla alba alba konipas bílý evropskýPasseriformesH, T, z
206Cinclus cinclus aquaticus skorec vodní středoevropskýPasseriformesH, Z
207Coloeus monedula soemmerringiiCorvus monedulakavka obecná východoevropskáPasseriformesIIBT, Z
208Coloeus monedula spermologusCorvus monedulakavka obecná středoevropskáPasseriformesIIBH, T, Z
209Emberiza schoeniclus schoeniclus strnad rákosní severoevropskýPasseriformesT, Z
210Emberiza schoeniclus ukrainae strnad rákosní východoevropskýPasseriformesH, T, Z
211Lanius excubitor excubitor ťuhýk šedý evropskýPasseriformesH, T, Z
212Panurus biarmicus russicus sýkořice vousatá eurasijskáPasseriformesH, T, Z
213Phylloscopus collybita collybita budníček menší západoevropskýPasseriformesH, T, z
214Turdus torquatus alpestris kos horský středoevropskýPasseriformesH, T, z
215Turdus torquatus torquatus kos horský severoevropskýPasseriformes(h), t
216Emberiza hortulanaEmberiza hortulanastrnad zahradníPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
217Emberiza schoeniclus strnad rákosníPasseriformes
218Ficedula parvaFicedula parvalejsek malýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
219Fringilla coelebs pěnkava obecnáPasseriformesH, T, Z
220Locustella luscinioides cvrčilka slavíkováPasseriformesH, T
221Lullula arboreaLullula arboreaskřivan lesníPasseriformesI51/2005 Sb.H, T, z
222Luscinia svecica cyaneculaLuscinia svecicaslavík modráček středoevropskýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
223Nucifraga caryocatactes caryocatactes ořešník kropenatý evropskýPasseriformesH, T, Z
224Oenanthe oenanthe bělořit šedýPasseriformesH, T
225Periparus ater sýkora uhelníčekPasseriformesH, T, Z
226Poecile montanus sýkora lužníPasseriformesH, T, Z
227Passer domesticus vrabec domácíPasseriformesH, Z
228Plectrophenax nivalis sněhule severníPasseriformest, z
229Prunella collaris pěvuška podhorníPasseriformesH, t
230Regulus ignicapilla králíček ohnivýPasseriformesH, T, z
231Remiz pendulinus moudivláček lužníPasseriformesH, T, z
232Saxicola rubetra bramborníček hnědýPasseriformesH, T
233Troglodytes troglodytes střízlík obecnýPasseriformesH, T, Z
234Turdus merulaTurdus merulakos černýPasseriformesIIBH, T, Z
235Turdus pilarisTurdus pilarisdrozd kvíčalaPasseriformesIIBH, T, Z
236Turdus viscivorusTurdus viscivorusdrozd brávníkPasseriformesIIBH, T, Z
237Anthus cervinus linduška rudokrkáPasseriformest
238Anthus trivialis linduška lesníPasseriformesH, T
239Bombycilla garrulus brkoslav severníPasseriformes(h), T, Z
240Carduelis carduelis stehlík obecnýPasseriformesH, T, Z
241Spinus spinusCarduelis spinusčížek lesníPasseriformesH, T, Z
242Certhia brachydactyla šoupálek krátkoprstýPasseriformesH, Z
243Corvus cornix vrána šedáPasseriformesH, T, Z
244Corvus coroneCorvus coronevrána černáPasseriformesIIBH, T, Z
245Coloeus monedulaCorvus monedulakavka obecnáPasseriformesIIB
246Motacilla flava thunbergi konipas luční severoevropskýPasseriformes(h), T
247Motacilla flava flava konipas luční středoevropskýPasseriformesH, T
248Acanthis flammea cabaret PasseriformesH, T, Z
249Ardea cinerea volavka popelaváPelecaniformesH, T, Z
250Ardea purpureaArdea purpureavolavka červenáPelecaniformesI51/2005 Sb.h, t, (z)
251Nycticorax nycticoraxNycticorax nycticoraxkvakoš nočníPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T
252Egretta garzettaEgretta garzettavolavka stříbřitáPelecaniformesI51/2005 Sb.(h), t
253Ardea albaEgretta alba (Ardea alba)volavka bíláPelecaniformesI51/2005 Sb.T, Z
254Platalea leucorodiaPlatalea leucorodiakolpík bílýPelecaniformesI51/2005 Sb.h, T, (z)
255Ixobrychus minutusIxobrychus minutusbukáček malýPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T
256Botaurus stellarisBotaurus stellarisbukač velkýPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T, z
257Picus viridis žluna zelenáPiciformesH, Z
258Picus canusPicus canusžluna šedáPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
259Dendrocopos major pinetorum strakapoud velký středoevropskýPiciformesH, Z
260Dendrocopos major major strakapoud velký severoevropskýPiciformest, z
261Picoides tridactylusPicoides tridactylusdatlík tříprstýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
262Jynx torquilla krutihlav obecnýPiciformesH, T
263Dryocopus martiusDryocopus martiusdatel černýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
264Dendrocopos mediusDendrocopos mediusstrakapoud prostředníPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
265Dendrocopos major strakapoud velkýPiciformes
266Dendrocopos leucotosDendrocopos leucotosstrakapoud bělohřbetýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
267Dendrocopos syriacusDendrocopos syriacusstrakapoud jižníPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
268Dendrocopos minor strakapoud malýPiciformesH, Z
269Podiceps grisegena potápka rudokrkáPodicipediformesh, T, z
270Podiceps auritusPodiceps aurituspotápka žlutoroháPodicipediformesIt, z
271Podiceps nigricollis potápka černokrkáPodicipediformesH, T, z
272Tachybaptus ruficollis potápka maláPodicipediformesH, T, Z
273Podiceps cristatus potápka roháčPodicipediformesH, T, Z
274Asio otus kalous ušatýStrigiformesH, T, Z
275Aegolius funereusAegolius funereussýc rousnýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
276Bubo buboBubo bubovýr velkýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
277Glaucidium passerinumGlaucidium passerinumkulíšek nejmenšíStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
278Strix aluco puštík obecnýStrigiformesH, Z
279Strix uralensisStrix uralensispuštík bělavýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
280Tyto alba sova pálenáStrigiformesH, Z
281Athene noctua sýček obecnýStrigiformesH, Z
282Asio flammeusAsio flammeuskalous pustovkaStrigiformesI51/2005 Sb.h, T, Z
283Phalacrocorax carbo kormorán velkýSuliformesH, T, Z

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR