Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznam ptačích druhů přirozeně se vyskytujících na území ČR
Vysvětlivky:
BD - Směrnice o ptácích, H - hnízdí, h - nepravidelně hnízdí, (h) - výjimečně hnízdí, T - protahuje, t - vzácně protahuje, Z - zimuje, z - vzácně zimuje, (z) - výjimečně zimuje
Reference:
VAVŘÍK, M.; Česká společnost ornitologická. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech republic [online]. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>.
  Nerozlišovat malá/VELKÁ    Export CSV> XML> HTML>TXT>
č.Vědecké jménoVědecké jméno (BD)České jménoŘád   LAT/CESPříloha (BD)Nař. vládyStatus
1Gallinago gallinagoGallinago gallinagobekasina otavníCharadriiformesIIA, IIIBH, T, z
2Gallinago mediaGallinago mediabekasina většíCharadriiformesIt
3Oenanthe oenanthe bělořit šedýPasseriformesH, T
4Saxicola rubicola bramborníček černohlavýPasseriformesH, T, (z)
5Saxicola rubetra bramborníček hnědýPasseriformesH, T
6Sitta europaea brhlík lesníPasseriformesH, T, Z
7Bombycilla garrulus brkoslav severníPasseriformes(h), T, Z
8Limosa limosaLimosa limosabřehouš černoocasýCharadriiformesIIBH, T
9Limosa lapponicaLimosa lapponicabřehouš rudýCharadriiformesI, IIBt
10Riparia riparia břehule říčníPasseriformesH, T
11Phylloscopus sibilatrix budníček lesníPasseriformesH, T
12Phylloscopus collybita collybita budníček menší západoevropskýPasseriformesH, T, z
13Phylloscopus trochilus budníček většíPasseriformesH, T, (z)
14Phylloscopus trochiloides budníček zelenýPasseriformesH, T
15Botaurus stellarisBotaurus stellarisbukač velkýPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T, z
16Ixobrychus minutusIxobrychus minutusbukáček malýPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T
17Stercorarius pomarinus chaluha pomořanskáCharadriiformest
18Stercorarius parasiticus chaluha příživnáCharadriiformest
19Galerida cristata chocholouš obecnýPasseriformesH, Z
20Porzana porzanaPorzana porzanachřástal kropenatýGruiformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
21Porzana parvaPorzana parvachřástal malýGruiformesI51/2005 Sb.h, T
22Crex crexCrex crexchřástal polníGruiformesI51/2005 Sb.H, T
23Rallus aquaticusRallus aquaticuschřástal vodníGruiformesIIBH, T, Z
24Locustella fluviatilis cvrčilka říčníPasseriformesH, T
25Locustella luscinioides cvrčilka slavíkováPasseriformesH, T
26Locustella naevia cvrčilka zelenáPasseriformesH, T
27Ciconia ciconiaCiconia ciconiačáp bílýCiconiiformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
28Ciconia nigraCiconia nigračáp černýCiconiiformesI51/2005 Sb.H, T
29Acanthis flammea čečetka zimníPasseriformesT, Z
30Vanellus vanellusVanellus vanellusčejka chocholatáCharadriiformesIIBH, T, (z)
31Erithacus rubecula červenka obecnáPasseriformesH, T, Z
32Anas querquedulaAnas querquedulačírka modráAnseriformesIIAH, T, (z)
33Anas creccaAnas creccačírka obecnáAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
34Spinus spinusCarduelis spinusčížek lesníPasseriformesH, T, Z
35Dryocopus martiusDryocopus martiusdatel černýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
36Picoides tridactylusPicoides tridactylusdatlík tříprstýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
37Coccothraustes coccothraustes dlask tlustozobýPasseriformesH, T, Z
38Otis tardaOtis tardadrop velkýOtidiformesI51/2005 Sb.h, z
39Turdus viscivorusTurdus viscivorusdrozd brávníkPasseriformesIIBH, T, Z
40Turdus iliacusTurdus iliacusdrozd cvrčalaPasseriformesIIBh, T, Z
41Turdus pilarisTurdus pilarisdrozd kvíčalaPasseriformesIIBH, T, Z
42Turdus philomelosTurdus philomelosdrozd zpěvnýPasseriformesIIBH, T, z
43Falco columbariusFalco columbariusdřemlík tundrovýFalconiformesIT, Z
44Upupa epops dudek chocholatýBucerotiformesh, t
45Burhinus oedicnemusBurhinus oedicnemusdytík úhorníCharadriiformesI51/2005 Sb.h†, t
46Corvus frugilegusCorvus frugilegushavran polníPasseriformesIIBH, T, Z
47Bucephala clangulaBucephala clangulahohol severníAnseriformesIIBH, T, Z
48Clangula hyemalisClangula hyemalishoholka ledníAnseriformesIIBt, z
49Columba oenasColumba oenasholub doupňákColumbiformesIIBH, T, z
50Columba palumbusColumba palumbusholub hřivnáčColumbiformesIIA, IIIAH, T, z
51Streptopelia turturStreptopelia turturhrdlička divokáColumbiformesIIBH, T
52Streptopelia decaoctoStreptopelia decaoctohrdlička zahradníColumbiformesIIBH, T, Z
53Anser albifronsAnser albifronshusa běločeláAnseriformesIIB, IIIB51/2005 Sb.T, Z
54Anser fabalisAnser fabalishusa polníAnseriformesIIA51/2005 Sb.
55Anser serrirostris rossicus husa tundrováAnseriformesT, Z
56Anser anserAnser anserhusa velkáAnseriformesIIA, IIIB51/2005 Sb.H, T, Z
57Tadorna tadorna husice liščíAnseriformesh, T, Z
58Anas penelopeAnas penelopehvízdák eurasijskýAnseriformesIIA, IIIB(h), T, Z
59Pyrrhula pyrrhula hýl obecnýPasseriformesH, T, Z
60Carpodacus erythrinus hýl rudýPasseriformesH, T
61Grus grusGrus grusjeřáb popelavýGruiformesI51/2005 Sb.H, T
62Tetrastes bonasiaBonasa bonasiajeřábek lesníGalliformesI, IIB51/2005 Sb.H, Z
63Limicola falcinellus jespáček ploskozobýCharadriiformest
64Philomachus pugnaxPhilomachus pugnaxjespák bojovnýCharadriiformesI, IIBT
65Calidris ferruginea jespák křivozobýCharadriiformesT
66Calidris minuta jespák malýCharadriiformesT
67Calidris alpina jespák obecnýCharadriiformesT
68Calidris alba jespák písečnýCharadriiformest
69Calidris canutusCalidris canutusjespák rezavýCharadriiformesIIBt
70Calidris temminckii jespák šedýCharadriiformesT
71Accipiter gentilis jestřáb lesníAccipitriformesH, T, Z
72Delichon urbicum jiřička obecnáPasseriformesH, T
73Anas platyrhynchosAnas platyrhynchoskachna divokáAnseriformesIIA, IIIAH, T, Z
74Somateria mollissimaSomateria mollissimakajka mořskáAnseriformesIIB, IIIBt, z
75Asio flammeusAsio flammeuskalous pustovkaStrigiformesI51/2005 Sb.h, T, Z
76Asio otus kalous ušatýStrigiformesH, T, Z
77Arenaria interpres kameňáček pestrýCharadriiformest
78Buteo buteo buteo káně lesní středoevropskáAccipitriformesH, T, Z
79Buteo lagopus káně rousnáAccipitriformesT, Z
80Coloeus monedulaCorvus monedulakavka obecnáPasseriformesIIB
81Coloeus monedula spermologusCorvus monedulakavka obecná středoevropskáPasseriformesIIBH, T, Z
82Coloeus monedula soemmerringiiCorvus monedulakavka obecná východoevropskáPasseriformesIIBT, Z
83Numenius phaeopusNumenius phaeopuskoliha maláCharadriiformesIIBt
84Numenius arquataNumenius arquatakoliha velkáCharadriiformesIIBh, T, z
85Platalea leucorodiaPlatalea leucorodiakolpík bílýPelecaniformesI51/2005 Sb.h, T, (z)
86Motacilla alba alba konipas bílý evropskýPasseriformesH, T, z
87Motacilla cinerea konipas horskýPasseriformesH, T, Z
88Motacilla flava thunbergi konipas luční severoevropskýPasseriformes(h), T
89Motacilla flava flava konipas luční středoevropskýPasseriformesH, T
90Linaria cannabina konopka obecnáPasseriformesH, T, Z
91Linaria flavirostris konopka žlutozobáPasseriformest, z
92Anas streperaAnas streperakopřivka obecnáAnseriformesIIA51/2005 Sb.H, T, z
93Phalacrocorax carbo kormorán velkýSuliformesH, T, Z
94Perdix perdixPerdix perdixkoroptev polníGalliformesIIA, IIIAH, Z
95Turdus merulaTurdus merulakos černýPasseriformesIIBH, T, Z
96Turdus torquatus kos horskýPasseriformes
97Turdus torquatus torquatus kos horský severoevropskýPasseriformes(h), t
98Turdus torquatus alpestris kos horský středoevropskýPasseriformesH, T, z
99Accipiter nisus krahujec obecnýAccipitriformesH, T, Z
100Regulus regulus králíček obecnýPasseriformesH, T, Z
101Regulus ignicapilla králíček ohnivýPasseriformesH, T, z
102Corvus corax krkavec velkýPasseriformesH, Z
103Jynx torquilla krutihlav obecnýPiciformesH, T
104Coturnix coturnixCoturnix coturnixkřepelka polníGalliformesIIBH, T
105Loxia curvirostra křivka obecnáPasseriformesH, T, Z
106Cuculus canorus kukačka obecnáCuculiformesH, T
107Pluvialis squatarolaPluvialis squatarolakulík bledýCharadriiformesIIBT
108Charadrius morinellusCharadrius morinellus (Eudromias morinellus)kulík hnědýCharadriiformesIh, t
109Charadrius hiaticula hiaticula kulík písečný evropskýCharadriiformes(h), T
110Charadrius dubius kulík říčníCharadriiformesH, T
111Pluvialis apricariaPluvialis apricariakulík zlatýCharadriiformesI, IIB, IIIBT, (z)
112Glaucidium passerinumGlaucidium passerinumkulíšek nejmenšíStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
113Nycticorax nycticoraxNycticorax nycticoraxkvakoš nočníPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T
114Cygnus olorCygnus olorlabuť velkáAnseriformesIIBH, T, Z
115Cygnus cygnusCygnus cygnuslabuť zpěvnáAnseriformesIT, Z
116Alcedo atthisAlcedo atthisledňáček říčníCoraciiformesI51/2005 Sb.H, T, Z
117Ficedula albicollisFicedula albicollislejsek bělokrkýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
118Ficedula hypoleuca lejsek černohlavýPasseriformesH, T
119Ficedula parvaFicedula parvalejsek malýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
120Muscicapa striata lejsek šedýPasseriformesH, T
121Caprimulgus europaeusCaprimulgus europaeuslelek lesníCaprimulgiformesI51/2005 Sb.H, T
122Anthus spinoletta linduška horskáPasseriformesH, T, z
123Anthus trivialis linduška lesníPasseriformesH, T
124Anthus pratensis linduška lučníPasseriformesH, T, z
125Anthus cervinus linduška rudokrkáPasseriformest
126Anthus campestrisAnthus campestrislinduška úhorníPasseriformesI51/2005 Sb.H, t
127Milvus milvusMilvus milvusluňák červenýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
128Milvus migransMilvus migransluňák hnědýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
129Fulica atraFulica atralyska černáGruiformesIIA, IIIBH, T, Z
130Phalaropus lobatusPhalaropus lobatuslyskonoh úzkozobýCharadriiformesIt
131Anas clypeataAnas clypeatalžičák pestrýAnseriformesIIA, IIIB51/2005 Sb.h, T, z
132Aegithalos caudatus mlynařík dlouhoocasýPasseriformesH, T, Z
133Mergellus albellusMergus albellus (Mergellus albellus)morčák malýAnseriformesI(h), T, Z
134Mergus serratorMergus serratormorčák prostředníAnseriformesIIBT, z
135Mergus merganserMergus mergansermorčák velkýAnseriformesIIBH, T, Z
136Circus pygargusCircus pygargusmoták lužníAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
137Circus cyaneusCircus cyaneusmoták pilichAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
138Circus aeruginosusCircus aeruginosusmoták pochopAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
139Remiz pendulinus moudivláček lužníPasseriformesH, T, z
140Aquila heliacaAquila heliacaorel královskýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, t
141Clanga pomarinaAquila pomarinaorel křiklavýAccipitriformesI51/2005 Sb.h, T
142Haliaeetus albicillaHaliaeetus albicillaorel mořskýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
143Aquila chrysaetosAquila chrysaetosorel skalníAccipitriformesIt, z
144Pandion haliaetusPandion haliaetusorlovec říčníAccipitriformesIT, (z)
145Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatýPasseriformes
146Nucifraga caryocatactes caryocatactes ořešník kropenatý evropskýPasseriformesH, T, Z
147Nucifraga caryocatactes macrorhynchos ořešník kropenatý sibiřskýPasseriformesT, Z
148Anas acutaAnas acutaostralka štíhláAnseriformesIIIB(h), T, Z
149Falco subbuteo ostříž lesníFalconiformesH, T
150Sylvia atricapilla pěnice černohlaváPasseriformesH, T, z
151Sylvia communis pěnice hnědokřídláPasseriformesH, T
152Sylvia curruca pěnice pokřovníPasseriformesH, T
153Sylvia borin pěnice slavíkováPasseriformesH, T
154Sylvia nisoriaSylvia nisoriapěnice vlašskáPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
155Fringilla montifringilla pěnkava jikavecPasseriformes(h), T, Z
156Fringilla coelebs pěnkava obecnáPasseriformesH, T, Z
157Prunella modularis pěvuška modráPasseriformesH, T, Z
158Prunella collaris pěvuška podhorníPasseriformesH, t
159Actitis hypoleucos pisík obecnýCharadriiformesH, T, (z)
160Himantopus himantopusHimantopus himantopuspisila čáponoháCharadriiformesIh, t
161Aythya fuligulaAythya fuligulapolák chocholačkaAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
162Aythya marilaAythya marilapolák kaholkaAnseriformesIIB, IIIBT, Z
163Aythya nyrocaAythya nyrocapolák malýAnseriformesI(h), t, z
164Aythya ferinaAythya ferinapolák velkýAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
165Falco tinnunculus poštolka obecnáFalconiformesH, T, Z
166Falco vespertinusFalco vespertinuspoštolka rudonoháFalconiformesIh, T
167Podiceps nigricollis potápka černokrkáPodicipediformesH, T, z
168Tachybaptus ruficollis potápka maláPodicipediformesH, T, Z
169Podiceps cristatus potápka roháčPodicipediformesH, T, Z
170Podiceps grisegena potápka rudokrkáPodicipediformesh, T, z
171Podiceps auritusPodiceps aurituspotápka žlutoroháPodicipediformesIt, z
172Gavia stellataGavia stellatapotáplice maláGaviiformesIT, Z
173Gavia arcticaGavia arcticapotáplice severníGaviiformesIT, Z
174Strix uralensisStrix uralensispuštík bělavýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
175Strix aluco puštík obecnýStrigiformesH, Z
176Larus cachinnansLarus cachinnansracek bělohlavýCharadriiformesIIBh, T, Z
177Larus canusLarus canusracek bouřníCharadriiformesIIB
178Larus canus canusLarus canusracek bouřní severoevropskýCharadriiformesIIBh, T, Z
179Chroicocephalus ridibundusLarus ridibundusracek chechtavýCharadriiformesIIBH, T, Z
180Ichthyaetus melanocephalusLarus melanocephalusracek černohlavýCharadriiformesI51/2005 Sb.H, t
181Hydrocoloeus minutusLarus minutusracek malýCharadriiformesIT, z
182Larus marinusLarus marinusracek mořskýCharadriiformesIIBt, z
183Larus michahellis racek středomořskýCharadriiformesT
184Larus argentatusLarus argentatusracek stříbřitýCharadriiformesIIBt, z
185Larus fuscusLarus fuscusracek žlutonohýCharadriiformesIIBT, z
186Acrocephalus scirpaceus rákosník obecnýPasseriformesH, T
187Acrocephalus paludicolaAcrocephalus paludicolarákosník ostřicovýPasseriformesIt
188Acrocephalus schoenobaenus rákosník proužkovanýPasseriformesH, T, (z)
189Acrocephalus melanopogonAcrocephalus melanopogonrákosník tamaryškovýPasseriformesI51/2005 Sb.t
190Acrocephalus arundinaceus rákosník velkýPasseriformesH, T
191Acrocephalus palustris rákosník zpěvnýPasseriformesH, T
192Falco cherrugFalco cherrugraroh velkýFalconiformesI51/2005 Sb.H, Z
193Phoenicurus ochruros rehek domácíPasseriformesH, T, z
194Phoenicurus phoenicurus rehek zahradníPasseriformesH, T
195Apus apus rorýs obecnýApodiformesH, T
196Chlidonias hybridaChlidonias hybridusrybák bahenníCharadriiformesI(h), t
197Chlidonias leucopterus rybák bělokřídlýCharadriiformest
198Chlidonias nigerChlidonias nigerrybák černýCharadriiformesI51/2005 Sb.h, T
199Sternula albifronsSterna albifronsrybák malýCharadriiformesI(h), t
200Sterna hirundoSterna hirundorybák obecnýCharadriiformesI51/2005 Sb.H, T
201Hydroprogne caspiaSterna caspiarybák velkozobýCharadriiformesIT
202Hippolais icterina sedmihlásek hajníPasseriformesH, T
203Cinclus cinclus aquaticus skorec vodní středoevropskýPasseriformesH, Z
204Lullula arboreaLullula arboreaskřivan lesníPasseriformesI51/2005 Sb.H, T, z
205Eremophila alpestris skřivan ouškatýPasseriformest, z
206Alauda arvensisAlauda arvensisskřivan polníPasseriformesIIBH, T, z
207Luscinia svecicaLuscinia svecicaslavík modráčekPasseriformesI51/2005 Sb.
208Luscinia svecica cyaneculaLuscinia svecicaslavík modráček středoevropskýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
209Luscinia svecica svecicaLuscinia svecicaslavík modráček tundrovýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
210Luscinia megarhynchos slavík obecnýPasseriformesH, T
211Luscinia luscinia slavík tmavýPasseriformes(h), t
212Gallinula chloropusGallinula chloropusslípka zelenonoháGruiformesIIBH, T, Z
213Lymnocryptes minimusLymnocryptes minimusslučka maláCharadriiformesIIA, IIIBT, z
214Scolopax rusticolaScolopax rusticolasluka lesníCharadriiformesIIA, IIIBH, T, z
215Plectrophenax nivalis sněhule severníPasseriformest, z
216Garrulus glandariusGarrulus glandariussojka obecnáPasseriformesIIBH, T, Z
217Falco peregrinusFalco peregrinussokol stěhovavýFalconiformesI51/2005 Sb.
218Falco peregrinus peregrinusFalco peregrinussokol stěhovavý eurosibiřskýFalconiformesIH, T, Z
219Tyto alba sova pálenáStrigiformesH, Z
220Carduelis carduelis stehlík obecnýPasseriformesH, T, Z
221Pica picaPica picastraka obecnáPasseriformesIIBH, Z
222Dendrocopos leucotosDendrocopos leucotosstrakapoud bělohřbetýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
223Dendrocopos syriacusDendrocopos syriacusstrakapoud jižníPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
224Dendrocopos minor strakapoud malýPiciformesH, Z
225Dendrocopos mediusDendrocopos mediusstrakapoud prostředníPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
226Dendrocopos major strakapoud velkýPiciformes
227Dendrocopos major major strakapoud velký severoevropskýPiciformest, z
228Dendrocopos major pinetorum strakapoud velký středoevropskýPiciformesH, Z
229Emberiza calandra strnad lučníPasseriformesH, Z
230Emberiza citrinella strnad obecnýPasseriformesH, T, Z
231Emberiza schoeniclus strnad rákosníPasseriformes
232Emberiza schoeniclus schoeniclus strnad rákosní severoevropskýPasseriformesT, Z
233Emberiza schoeniclus ukrainae strnad rákosní východoevropskýPasseriformesH, T, Z
234Emberiza hortulanaEmberiza hortulanastrnad zahradníPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
235Troglodytes troglodytes střízlík obecnýPasseriformesH, T, Z
236Aegolius funereusAegolius funereussýc rousnýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
237Athene noctua sýček obecnýStrigiformesH, Z
238Poecile palustris sýkora babkaPasseriformesH, T, Z
239Parus major sýkora koňadraPasseriformesH, T, Z
240Poecile montanus sýkora lužníPasseriformesH, T, Z
241Cyanistes caeruleus sýkora modřinkaPasseriformesH, T, Z
242Lophophanes cristatus sýkora parukářkaPasseriformesH, Z
243Periparus ater sýkora uhelníčekPasseriformesH, T, Z
244Panurus biarmicus russicus sýkořice vousatá eurasijskáPasseriformesH, T, Z
245Certhia familiaris šoupálek dlouhoprstýPasseriformesH, T, Z
246Certhia brachydactyla šoupálek krátkoprstýPasseriformesH, Z
247Sturnus vulgarisSturnus vulgarisšpaček obecnýPasseriformesIIBH, T, z
248Recurvirostra avosettaRecurvirostra avosettatenkozobec opačnýCharadriiformesI51/2005 Sb.h, t, z
249Tetrao urogallusTetrao urogallustetřev hlušecGalliformesI, IIB, IIIB51/2005 Sb.h, z
250Lyrurus tetrixTetrao tetrixtetřívek obecnýGalliformesI, IIB51/2005 Sb.H, Z
251Lanius collurioLanius collurioťuhýk obecnýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
252Lanius excubitor excubitor ťuhýk šedý evropskýPasseriformesH, T, Z
253Melanitta nigraMelanitta nigraturpan černýAnseriformesIIB, IIIBt, z
254Melanitta fuscaMelanita fuscaturpan hnědýAnseriformesIIBT, Z
255Haematopus ostralegusHaematopus ostralegusústřičník velkýCharadriiformesIIB
256Haematopus ostralegus ostralegusHaematopus ostralegusústřičník velký evropskýCharadriiformesIIBt, (z)
257Pernis apivorusPernis apivorusvčelojed lesníAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
258Hirundo rustica vlaštovka obecnáPasseriformesH, T, (z)
259Merops apiaster vlha pestráCoraciiformesH, T
260Tringa glareolaTringa glareolavodouš bahenníCharadriiformesIT
261Tringa ochropus vodouš kropenatýCharadriiformesh, T, Z
262Tringa totanusTringa totanusvodouš rudonohýCharadriiformesIIBH, T
263Tringa nebulariaTringa nebulariavodouš šedýCharadriiformesIIBT, (z)
264Tringa stagnatilis vodouš štíhlýCharadriiformest
265Tringa erythropusTringa erythropusvodouš tmavýCharadriiformesIIBT
266Ardea albaEgretta alba (Ardea alba)volavka bíláPelecaniformesI51/2005 Sb.T, Z
267Ardea purpureaArdea purpureavolavka červenáPelecaniformesI51/2005 Sb.h, t, (z)
268Ardea cinerea volavka popelaváPelecaniformesH, T, Z
269Egretta garzettaEgretta garzettavolavka stříbřitáPelecaniformesI51/2005 Sb.(h), t
270Passer domesticus vrabec domácíPasseriformesH, Z
271Passer montanus vrabec polníPasseriformesH, T, Z
272Corvus coroneCorvus coronevrána černáPasseriformesIIBH, T, Z
273Corvus cornix vrána šedáPasseriformesH, T, Z
274Bubo buboBubo bubovýr velkýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
275Tichodroma muraria zedníček skalníPasseriformesz
276Netta rufinaNetta rufinazrzohlávka rudozobáAnseriformesIIB51/2005 Sb.H, T, z
277Chloris chloris zvonek zelenýPasseriformesH, T, Z
278Serinus serinus zvonohlík zahradníPasseriformesH, T, z
279Picus canusPicus canusžluna šedáPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
280Picus viridis žluna zelenáPiciformesH, Z
281Oriolus oriolus žluva hajníPasseriformesH, T
282Acanthis flammea cabaret PasseriformesH, T, Z
283Anser fabalis fabalisAnser fabalisAnseriformesIIA51/2005 Sb.T, Z

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR