Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznam ptačích druhů přirozeně se vyskytujících na území ČR
Vysvětlivky:
BD - Směrnice o ptácích, H - hnízdí, h - nepravidelně hnízdí, (h) - výjimečně hnízdí, T - protahuje, t - vzácně protahuje, Z - zimuje, z - vzácně zimuje, (z) - výjimečně zimuje
Reference:
VAVŘÍK, M.; Česká společnost ornitologická. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech republic [online]. Dostupné online <http://fkcso.cz/cz-list.htm>.
  Nerozlišovat malá/VELKÁ    Export CSV> XML> HTML>TXT>
č.Vědecké jménoVědecké jméno (BD)České jménoŘád   LAT/CESPříloha (BD)Nař. vládyStatus
1Podiceps cristatus potápka roháčPodicipediformesH, T, Z
2Asio otus kalous ušatýStrigiformesH, T, Z
3Strix aluco puštík obecnýStrigiformesH, Z
4Tyto alba sova pálenáStrigiformesH, Z
5Athene noctua sýček obecnýStrigiformesH, Z
6Phalacrocorax carbo kormorán velkýSuliformesH, T, Z
7Prunella modularis pěvuška modráPasseriformesH, T, Z
8Pyrrhula pyrrhula hýl obecnýPasseriformesH, T, Z
9Regulus regulus králíček obecnýPasseriformesH, T, Z
10Riparia riparia břehule říčníPasseriformesH, T
11Serinus serinus zvonohlík zahradníPasseriformesH, T, z
12Sitta europaea brhlík lesníPasseriformesH, T, Z
13Emberiza citrinella strnad obecnýPasseriformesH, T, Z
14Eremophila alpestris skřivan ouškatýPasseriformest, z
15Erithacus rubecula červenka obecnáPasseriformesH, T, Z
16Ficedula hypoleuca lejsek černohlavýPasseriformesH, T
17Fringilla montifringilla pěnkava jikavecPasseriformes(h), T, Z
18Galerida cristata chocholouš obecnýPasseriformesH, Z
19Acanthis flammea čečetka zimníPasseriformesT, Z
20Hippolais icterina sedmihlásek hajníPasseriformesH, T
21Hirundo rustica vlaštovka obecnáPasseriformesH, T, (z)
22Saxicola rubicola bramborníček černohlavýPasseriformesH, T, (z)
23Sylvia atricapilla pěnice černohlaváPasseriformesH, T, z
24Sylvia borin pěnice slavíkováPasseriformesH, T
25Sylvia communis pěnice hnědokřídláPasseriformesH, T
26Sylvia curruca pěnice pokřovníPasseriformesH, T
27Tichodroma muraria zedníček skalníPasseriformesz
28Turdus torquatus kos horskýPasseriformes
29Motacilla alba alba konipas bílý evropskýPasseriformesH, T, z
30Cinclus cinclus aquaticus skorec vodní středoevropskýPasseriformesH, Z
31Emberiza schoeniclus schoeniclus strnad rákosní severoevropskýPasseriformesT, Z
32Emberiza schoeniclus ukrainae strnad rákosní východoevropskýPasseriformesH, T, Z
33Lanius excubitor excubitor ťuhýk šedý evropskýPasseriformesH, T, Z
34Panurus biarmicus russicus sýkořice vousatá eurasijskáPasseriformesH, T, Z
35Phylloscopus collybita collybita budníček menší západoevropskýPasseriformesH, T, z
36Turdus torquatus alpestris kos horský středoevropskýPasseriformesH, T, z
37Turdus torquatus torquatus kos horský severoevropskýPasseriformes(h), t
38Emberiza schoeniclus strnad rákosníPasseriformes
39Fringilla coelebs pěnkava obecnáPasseriformesH, T, Z
40Locustella luscinioides cvrčilka slavíkováPasseriformesH, T
41Nucifraga caryocatactes caryocatactes ořešník kropenatý evropskýPasseriformesH, T, Z
42Oenanthe oenanthe bělořit šedýPasseriformesH, T
43Periparus ater sýkora uhelníčekPasseriformesH, T, Z
44Poecile montanus sýkora lužníPasseriformesH, T, Z
45Passer domesticus vrabec domácíPasseriformesH, Z
46Plectrophenax nivalis sněhule severníPasseriformest, z
47Prunella collaris pěvuška podhorníPasseriformesH, t
48Regulus ignicapilla králíček ohnivýPasseriformesH, T, z
49Remiz pendulinus moudivláček lužníPasseriformesH, T, z
50Saxicola rubetra bramborníček hnědýPasseriformesH, T
51Troglodytes troglodytes střízlík obecnýPasseriformesH, T, Z
52Anthus cervinus linduška rudokrkáPasseriformest
53Anthus trivialis linduška lesníPasseriformesH, T
54Bombycilla garrulus brkoslav severníPasseriformes(h), T, Z
55Carduelis carduelis stehlík obecnýPasseriformesH, T, Z
56Certhia brachydactyla šoupálek krátkoprstýPasseriformesH, Z
57Corvus cornix vrána šedáPasseriformesH, T, Z
58Motacilla flava thunbergi konipas luční severoevropskýPasseriformes(h), T
59Motacilla flava flava konipas luční středoevropskýPasseriformesH, T
60Acanthis flammea cabaret PasseriformesH, T, Z
61Ardea cinerea volavka popelaváPelecaniformesH, T, Z
62Dendrocopos major strakapoud velkýPiciformes
63Jynx torquilla krutihlav obecnýPiciformesH, T
64Dendrocopos major major strakapoud velký severoevropskýPiciformest, z
65Dendrocopos major pinetorum strakapoud velký středoevropskýPiciformesH, Z
66Picus viridis žluna zelenáPiciformesH, Z
67Dendrocopos minor strakapoud malýPiciformesH, Z
68Podiceps grisegena potápka rudokrkáPodicipediformesh, T, z
69Podiceps nigricollis potápka černokrkáPodicipediformesH, T, z
70Tachybaptus ruficollis potápka maláPodicipediformesH, T, Z
71Accipiter gentilis jestřáb lesníAccipitriformesH, T, Z
72Accipiter nisus krahujec obecnýAccipitriformesH, T, Z
73Buteo lagopus káně rousnáAccipitriformesT, Z
74Buteo buteo buteo káně lesní středoevropskáAccipitriformesH, T, Z
75Anser serrirostris rossicus husa tundrováAnseriformesT, Z
76Tadorna tadorna husice liščíAnseriformesh, T, Z
77Apus apus rorýs obecnýApodiformesH, T
78Upupa epops dudek chocholatýBucerotiformesh, t
79Merops apiaster vlha pestráCoraciiformesH, T
80Cuculus canorus kukačka obecnáCuculiformesH, T
81Falco subbuteo ostříž lesníFalconiformesH, T
82Falco tinnunculus poštolka obecnáFalconiformesH, T, Z
83Actitis hypoleucos pisík obecnýCharadriiformesH, T, (z)
84Arenaria interpres kameňáček pestrýCharadriiformest
85Calidris alba jespák písečnýCharadriiformest
86Calidris ferruginea jespák křivozobýCharadriiformesT
87Calidris minuta jespák malýCharadriiformesT
88Calidris temminckii jespák šedýCharadriiformesT
89Charadrius dubius kulík říčníCharadriiformesH, T
90Chlidonias leucopterus rybák bělokřídlýCharadriiformest
91Limicola falcinellus jespáček ploskozobýCharadriiformest
92Stercorarius parasiticus chaluha příživnáCharadriiformest
93Stercorarius pomarinus chaluha pomořanskáCharadriiformest
94Tringa stagnatilis vodouš štíhlýCharadriiformest
95Tringa ochropus vodouš kropenatýCharadriiformesh, T, Z
96Calidris alpina jespák obecnýCharadriiformesT
97Larus michahellis racek středomořskýCharadriiformesT
98Charadrius hiaticula hiaticula kulík písečný evropskýCharadriiformes(h), T
99Acrocephalus arundinaceus rákosník velkýPasseriformesH, T
100Acrocephalus palustris rákosník zpěvnýPasseriformesH, T
101Acrocephalus scirpaceus rákosník obecnýPasseriformesH, T
102Acrocephalus schoenobaenus rákosník proužkovanýPasseriformesH, T, (z)
103Aegithalos caudatus mlynařík dlouhoocasýPasseriformesH, T, Z
104Anthus pratensis linduška lučníPasseriformesH, T, z
105Anthus spinoletta linduška horskáPasseriformesH, T, z
106Linaria cannabina konopka obecnáPasseriformesH, T, Z
107Carpodacus erythrinus hýl rudýPasseriformesH, T
108Linaria flavirostris konopka žlutozobáPasseriformest, z
109Chloris chloris zvonek zelenýPasseriformesH, T, Z
110Certhia familiaris šoupálek dlouhoprstýPasseriformesH, T, Z
111Coccothraustes coccothraustes dlask tlustozobýPasseriformesH, T, Z
112Corvus corax krkavec velkýPasseriformesH, Z
113Delichon urbicum jiřička obecnáPasseriformesH, T
114Locustella fluviatilis cvrčilka říčníPasseriformesH, T
115Locustella naevia cvrčilka zelenáPasseriformesH, T
116Loxia curvirostra křivka obecnáPasseriformesH, T, Z
117Luscinia luscinia slavík tmavýPasseriformes(h), t
118Luscinia megarhynchos slavík obecnýPasseriformesH, T
119Emberiza calandra strnad lučníPasseriformesH, Z
120Motacilla cinerea konipas horskýPasseriformesH, T, Z
121Muscicapa striata lejsek šedýPasseriformesH, T
122Nucifraga caryocatactes macrorhynchos ořešník kropenatý sibiřskýPasseriformesT, Z
123Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatýPasseriformes
124Oriolus oriolus žluva hajníPasseriformesH, T
125Cyanistes caeruleus sýkora modřinkaPasseriformesH, T, Z
126Lophophanes cristatus sýkora parukářkaPasseriformesH, Z
127Parus major sýkora koňadraPasseriformesH, T, Z
128Poecile palustris sýkora babkaPasseriformesH, T, Z
129Passer montanus vrabec polníPasseriformesH, T, Z
130Phoenicurus ochruros rehek domácíPasseriformesH, T, z
131Phoenicurus phoenicurus rehek zahradníPasseriformesH, T
132Phylloscopus sibilatrix budníček lesníPasseriformesH, T
133Phylloscopus trochiloides budníček zelenýPasseriformesH, T
134Phylloscopus trochilus budníček většíPasseriformesH, T, (z)
135Acrocephalus melanopogonAcrocephalus melanopogonrákosník tamaryškovýPasseriformesI51/2005 Sb.t
136Acrocephalus paludicolaAcrocephalus paludicolarákosník ostřicovýPasseriformesIt
137Aegolius funereusAegolius funereussýc rousnýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
138Alauda arvensisAlauda arvensisskřivan polníPasseriformesIIBH, T, z
139Alcedo atthisAlcedo atthisledňáček říčníCoraciiformesI51/2005 Sb.H, T, Z
140Anas acutaAnas acutaostralka štíhláAnseriformesIIIB(h), T, Z
141Anas clypeataAnas clypeatalžičák pestrýAnseriformesIIA, IIIB51/2005 Sb.h, T, z
142Anas creccaAnas creccačírka obecnáAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
143Anas penelopeAnas penelopehvízdák eurasijskýAnseriformesIIA, IIIB(h), T, Z
144Anas platyrhynchosAnas platyrhynchoskachna divokáAnseriformesIIA, IIIAH, T, Z
145Anas querquedulaAnas querquedulačírka modráAnseriformesIIAH, T, (z)
146Anas streperaAnas streperakopřivka obecnáAnseriformesIIA51/2005 Sb.H, T, z
147Anser albifronsAnser albifronshusa běločeláAnseriformesIIB, IIIB51/2005 Sb.T, Z
148Anser anserAnser anserhusa velkáAnseriformesIIA, IIIB51/2005 Sb.H, T, Z
149Anser fabalisAnser fabalishusa polníAnseriformesIIA51/2005 Sb.
150Anser fabalis fabalisAnser fabalisAnseriformesIIA51/2005 Sb.T, Z
151Anthus campestrisAnthus campestrislinduška úhorníPasseriformesI51/2005 Sb.H, t
152Aquila chrysaetosAquila chrysaetosorel skalníAccipitriformesIt, z
153Aquila heliacaAquila heliacaorel královskýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, t
154Clanga pomarinaAquila pomarinaorel křiklavýAccipitriformesI51/2005 Sb.h, T
155Ardea purpureaArdea purpureavolavka červenáPelecaniformesI51/2005 Sb.h, t, (z)
156Asio flammeusAsio flammeuskalous pustovkaStrigiformesI51/2005 Sb.h, T, Z
157Aythya ferinaAythya ferinapolák velkýAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
158Aythya fuligulaAythya fuligulapolák chocholačkaAnseriformesIIA, IIIBH, T, Z
159Aythya marilaAythya marilapolák kaholkaAnseriformesIIB, IIIBT, Z
160Aythya nyrocaAythya nyrocapolák malýAnseriformesI(h), t, z
161Tetrastes bonasiaBonasa bonasiajeřábek lesníGalliformesI, IIB51/2005 Sb.H, Z
162Botaurus stellarisBotaurus stellarisbukač velkýPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T, z
163Bubo buboBubo bubovýr velkýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
164Bucephala clangulaBucephala clangulahohol severníAnseriformesIIBH, T, Z
165Burhinus oedicnemusBurhinus oedicnemusdytík úhorníCharadriiformesI51/2005 Sb.h†, t
166Calidris canutusCalidris canutusjespák rezavýCharadriiformesIIBt
167Caprimulgus europaeusCaprimulgus europaeuslelek lesníCaprimulgiformesI51/2005 Sb.H, T
168Spinus spinusCarduelis spinusčížek lesníPasseriformesH, T, Z
169Charadrius morinellusCharadrius morinellus (Eudromias morinellus)kulík hnědýCharadriiformesIh, t
170Chlidonias hybridaChlidonias hybridusrybák bahenníCharadriiformesI(h), t
171Chlidonias nigerChlidonias nigerrybák černýCharadriiformesI51/2005 Sb.h, T
172Ciconia ciconiaCiconia ciconiačáp bílýCiconiiformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
173Ciconia nigraCiconia nigračáp černýCiconiiformesI51/2005 Sb.H, T
174Circus aeruginosusCircus aeruginosusmoták pochopAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
175Circus cyaneusCircus cyaneusmoták pilichAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
176Circus pygargusCircus pygargusmoták lužníAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
177Clangula hyemalisClangula hyemalishoholka ledníAnseriformesIIBt, z
178Columba oenasColumba oenasholub doupňákColumbiformesIIBH, T, z
179Columba palumbusColumba palumbusholub hřivnáčColumbiformesIIA, IIIAH, T, z
180Corvus coroneCorvus coronevrána černáPasseriformesIIBH, T, Z
181Corvus frugilegusCorvus frugilegushavran polníPasseriformesIIBH, T, Z
182Coloeus monedulaCorvus monedulakavka obecnáPasseriformesIIB
183Coloeus monedula spermologusCorvus monedulakavka obecná středoevropskáPasseriformesIIBH, T, Z
184Coloeus monedula soemmerringiiCorvus monedulakavka obecná východoevropskáPasseriformesIIBT, Z
185Coturnix coturnixCoturnix coturnixkřepelka polníGalliformesIIBH, T
186Crex crexCrex crexchřástal polníGruiformesI51/2005 Sb.H, T
187Cygnus cygnusCygnus cygnuslabuť zpěvnáAnseriformesIT, Z
188Cygnus olorCygnus olorlabuť velkáAnseriformesIIBH, T, Z
189Dendrocopos leucotosDendrocopos leucotosstrakapoud bělohřbetýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
190Dendrocopos mediusDendrocopos mediusstrakapoud prostředníPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
191Dendrocopos syriacusDendrocopos syriacusstrakapoud jižníPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
192Dryocopus martiusDryocopus martiusdatel černýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
193Ardea albaEgretta alba (Ardea alba)volavka bíláPelecaniformesI51/2005 Sb.T, Z
194Egretta garzettaEgretta garzettavolavka stříbřitáPelecaniformesI51/2005 Sb.(h), t
195Emberiza hortulanaEmberiza hortulanastrnad zahradníPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
196Falco cherrugFalco cherrugraroh velkýFalconiformesI51/2005 Sb.H, Z
197Falco columbariusFalco columbariusdřemlík tundrovýFalconiformesIT, Z
198Falco peregrinus peregrinusFalco peregrinussokol stěhovavý eurosibiřskýFalconiformesIH, T, Z
199Falco peregrinusFalco peregrinussokol stěhovavýFalconiformesI51/2005 Sb.
200Falco vespertinusFalco vespertinuspoštolka rudonoháFalconiformesIh, T
201Ficedula albicollisFicedula albicollislejsek bělokrkýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
202Ficedula parvaFicedula parvalejsek malýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
203Fulica atraFulica atralyska černáGruiformesIIA, IIIBH, T, Z
204Gallinago gallinagoGallinago gallinagobekasina otavníCharadriiformesIIA, IIIBH, T, z
205Gallinago mediaGallinago mediabekasina většíCharadriiformesIt
206Gallinula chloropusGallinula chloropusslípka zelenonoháGruiformesIIBH, T, Z
207Garrulus glandariusGarrulus glandariussojka obecnáPasseriformesIIBH, T, Z
208Gavia arcticaGavia arcticapotáplice severníGaviiformesIT, Z
209Gavia stellataGavia stellatapotáplice maláGaviiformesIT, Z
210Glaucidium passerinumGlaucidium passerinumkulíšek nejmenšíStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
211Grus grusGrus grusjeřáb popelavýGruiformesI51/2005 Sb.H, T
212Haematopus ostralegusHaematopus ostralegusústřičník velkýCharadriiformesIIB
213Haematopus ostralegus ostralegusHaematopus ostralegusústřičník velký evropskýCharadriiformesIIBt, (z)
214Haliaeetus albicillaHaliaeetus albicillaorel mořskýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
215Himantopus himantopusHimantopus himantopuspisila čáponoháCharadriiformesIh, t
216Ixobrychus minutusIxobrychus minutusbukáček malýPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T
217Lanius collurioLanius collurioťuhýk obecnýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
218Larus argentatusLarus argentatusracek stříbřitýCharadriiformesIIBt, z
219Larus cachinnansLarus cachinnansracek bělohlavýCharadriiformesIIBh, T, Z
220Larus canusLarus canusracek bouřníCharadriiformesIIB
221Larus canus canusLarus canusracek bouřní severoevropskýCharadriiformesIIBh, T, Z
222Larus fuscusLarus fuscusracek žlutonohýCharadriiformesIIBT, z
223Larus marinusLarus marinusracek mořskýCharadriiformesIIBt, z
224Ichthyaetus melanocephalusLarus melanocephalusracek černohlavýCharadriiformesI51/2005 Sb.H, t
225Hydrocoloeus minutusLarus minutusracek malýCharadriiformesIT, z
226Chroicocephalus ridibundusLarus ridibundusracek chechtavýCharadriiformesIIBH, T, Z
227Limosa lapponicaLimosa lapponicabřehouš rudýCharadriiformesI, IIBt
228Limosa limosaLimosa limosabřehouš černoocasýCharadriiformesIIBH, T
229Lullula arboreaLullula arboreaskřivan lesníPasseriformesI51/2005 Sb.H, T, z
230Luscinia svecica svecicaLuscinia svecicaslavík modráček tundrovýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
231Luscinia svecicaLuscinia svecicaslavík modráčekPasseriformesI51/2005 Sb.
232Luscinia svecica cyaneculaLuscinia svecicaslavík modráček středoevropskýPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
233Lymnocryptes minimusLymnocryptes minimusslučka maláCharadriiformesIIA, IIIBT, z
234Melanitta fuscaMelanita fuscaturpan hnědýAnseriformesIIBT, Z
235Melanitta nigraMelanitta nigraturpan černýAnseriformesIIB, IIIBt, z
236Mergellus albellusMergus albellus (Mergellus albellus)morčák malýAnseriformesI(h), T, Z
237Mergus merganserMergus mergansermorčák velkýAnseriformesIIBH, T, Z
238Mergus serratorMergus serratormorčák prostředníAnseriformesIIBT, z
239Milvus migransMilvus migransluňák hnědýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
240Milvus milvusMilvus milvusluňák červenýAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T, Z
241Netta rufinaNetta rufinazrzohlávka rudozobáAnseriformesIIB51/2005 Sb.H, T, z
242Numenius arquataNumenius arquatakoliha velkáCharadriiformesIIBh, T, z
243Numenius phaeopusNumenius phaeopuskoliha maláCharadriiformesIIBt
244Nycticorax nycticoraxNycticorax nycticoraxkvakoš nočníPelecaniformesI51/2005 Sb.H, T
245Otis tardaOtis tardadrop velkýOtidiformesI51/2005 Sb.h, z
246Pandion haliaetusPandion haliaetusorlovec říčníAccipitriformesIT, (z)
247Perdix perdixPerdix perdixkoroptev polníGalliformesIIA, IIIAH, Z
248Pernis apivorusPernis apivorusvčelojed lesníAccipitriformesI51/2005 Sb.H, T
249Phalaropus lobatusPhalaropus lobatuslyskonoh úzkozobýCharadriiformesIt
250Philomachus pugnaxPhilomachus pugnaxjespák bojovnýCharadriiformesI, IIBT
251Pica picaPica picastraka obecnáPasseriformesIIBH, Z
252Picoides tridactylusPicoides tridactylusdatlík tříprstýPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
253Picus canusPicus canusžluna šedáPiciformesI51/2005 Sb.H, Z
254Platalea leucorodiaPlatalea leucorodiakolpík bílýPelecaniformesI51/2005 Sb.h, T, (z)
255Pluvialis apricariaPluvialis apricariakulík zlatýCharadriiformesI, IIB, IIIBT, (z)
256Pluvialis squatarolaPluvialis squatarolakulík bledýCharadriiformesIIBT
257Podiceps auritusPodiceps aurituspotápka žlutoroháPodicipediformesIt, z
258Porzana parvaPorzana parvachřástal malýGruiformesI51/2005 Sb.h, T
259Porzana porzanaPorzana porzanachřástal kropenatýGruiformesI51/2005 Sb.H, T, (z)
260Rallus aquaticusRallus aquaticuschřástal vodníGruiformesIIBH, T, Z
261Recurvirostra avosettaRecurvirostra avosettatenkozobec opačnýCharadriiformesI51/2005 Sb.h, t, z
262Scolopax rusticolaScolopax rusticolasluka lesníCharadriiformesIIA, IIIBH, T, z
263Somateria mollissimaSomateria mollissimakajka mořskáAnseriformesIIB, IIIBt, z
264Sternula albifronsSterna albifronsrybák malýCharadriiformesI(h), t
265Hydroprogne caspiaSterna caspiarybák velkozobýCharadriiformesIT
266Sterna hirundoSterna hirundorybák obecnýCharadriiformesI51/2005 Sb.H, T
267Streptopelia decaoctoStreptopelia decaoctohrdlička zahradníColumbiformesIIBH, T, Z
268Streptopelia turturStreptopelia turturhrdlička divokáColumbiformesIIBH, T
269Strix uralensisStrix uralensispuštík bělavýStrigiformesI51/2005 Sb.H, Z
270Sturnus vulgarisSturnus vulgarisšpaček obecnýPasseriformesIIBH, T, z
271Sylvia nisoriaSylvia nisoriapěnice vlašskáPasseriformesI51/2005 Sb.H, T
272Lyrurus tetrixTetrao tetrixtetřívek obecnýGalliformesI, IIB51/2005 Sb.H, Z
273Tetrao urogallusTetrao urogallustetřev hlušecGalliformesI, IIB, IIIB51/2005 Sb.h, z
274Tringa erythropusTringa erythropusvodouš tmavýCharadriiformesIIBT
275Tringa glareolaTringa glareolavodouš bahenníCharadriiformesIT
276Tringa nebulariaTringa nebulariavodouš šedýCharadriiformesIIBT, (z)
277Tringa totanusTringa totanusvodouš rudonohýCharadriiformesIIBH, T
278Turdus iliacusTurdus iliacusdrozd cvrčalaPasseriformesIIBh, T, Z
279Turdus merulaTurdus merulakos černýPasseriformesIIBH, T, Z
280Turdus philomelosTurdus philomelosdrozd zpěvnýPasseriformesIIBH, T, z
281Turdus pilarisTurdus pilarisdrozd kvíčalaPasseriformesIIBH, T, Z
282Turdus viscivorusTurdus viscivorusdrozd brávníkPasseriformesIIBH, T, Z
283Vanellus vanellusVanellus vanellusčejka chocholatáCharadriiformesIIBH, T, (z)

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR