logo
 

DATA DS

Karty druhů

Karty druhů jsou veřejným výstupem obsahu Nálezové databáze ochrany přírody, kterou spravuje AOPK ČR. Shrnují ve formě síťových map rozšíření v ČR nejen vlastní obsah ND OP, ale umožňují díky zpracování publikovaných atlasů rozšíření i srovnání s ostatními zdroji.

 Hledání

Druh (Česky nebo latinsky)    Karta druhu obsahuje:

  • taxonomické zařazení,
  • kategorii ochrany,
  • výskyt na základě ND OP,
  • základní vyhodnocení nálezových dat,
  • rozšíření druhu na základě dalších publikovaných zdrojů,
  • výběrově základní informace o druhu a fotodokumentaci.

  • Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR