Filtr nálezových dat

Z pohledu ochrany přírody je sběr nálezových dat nezbytným předpokladem pro úspěšné a metodicky jednotné řešení ochrany druhů a jejich stanovišť. Zároveň je zřejmé, že shromážděná data musí být na základě určených pravidel přístupná všem subjektům, které se na druhové ochraně podílejí. Aplikace Filtr nálezových dat zajišťuje vyhledávání, zobrazení a export vyhledaných záznamů nálezových dat uložených v Nálezové databázi ochrany přírody (dále nálezová databáze). Přístup k aplikaci je možný pouze z webového rozhraní Portál ISOP, jehož je součástí. Pozn.: sběr nálezových dat viz aplikace Nálezová data ochrana přírody.

Reference:
HOŠEK, M.; ZÁRYBNICKÝ, J.; ŠKAPEC, L. et al. (2008). Koncepce zpřístupnění nálezových dat ochrany přírody. Ochrana přírody. 63, 6, s. 19-21. ISSN 1210-258X. Dostupné on-line
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/koncepce-zpristupneni-nalezovych-dat-ochrany-prirody/

SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Akronym: FiND
Přístup: isop.nature.cz/nd/nd_nalez
Anotace: Výběr a vizualizace druhových nálezů z Nálezové databáze ochrany přírody, která obsahuje jak data z aplikace Nálezová data ochrany přírody a krajiny, tak z dalších interních (monitoring druhů a biotopů, mapování biotopů) a externích zdrojů.
Funkčnosti: Vyhledávání, vizualizace výsledku hledání, export vyhledaných databázových a grafických dat
Autor projektu: Jan Zárybnický (SVSL AOPK ČR, Praha)
Vývoj: RAGTOOLS, spol. s r. o.
Brno Radek Pohl, Karel Šaroch (SVSL AOPK ČR, Praha)
2007
Podpora: RAGTOOLS, spol. s r. o., Brno
SW: OS Linux
Oracle, ArcSDE
Apache, Tomcat, ArcIMS
Java, JavaScript, PHP, PL_SQL
HW: Aplikační server (Linux) – IBM x3650
Databázový server – IBM x3650
Diskové pole – iStor integraStor
Správce: Odbor monitoringu biodiverzity, SOPK AOPK ČR, Praha
Kontakt: find@nature.cz
Uživatelé: Interní, externí
Rozsah zpřístupnění: Dle nastavených rolí
Dokumentace: Archiv dokumentace ISOP

 

filtr nálozových dat