logo
 

DATA DS

Databáze C1 rostlin (zkrácený výpis)

Výběr:      [Podrobný filtr]      [Plný výpis]      [Nápověda]
 Hledání

Druh (česky nebo latinsky)      Řádků na str. Nerozlišovat malá/VELKÁ

 Výsledky hledání

č.Vědecký názevČeský názevČeleďŽivotní forma
(i)
Délka života
(i)
Typ reprodukce
(i)
Inkompatibilita
(i)
Způsob opylení
(i)
Způsob šíření semen
(i)
Hmotnost semen (mg)Půdní semenná banka
(i)
Ekologická strategie
(i)
Stanoviště
(i)
Fytogeo
grafická oblast

(i)
Pozice ČR v rámci areálu
(i)
Obměna osídlení mapových polí
(i)
Úbytek druhu
(i)
1KartaAchillea asplenifoliařebříček sleziníkolistýAsteraceaehemikryptofytpolykarpickéentomogamieanemochorie, endozoochorie0Vlhké, slatinné nebo slabě zasolené louky.tizolované arelyčástečná obměnačástečně ubyl
2KartaAconitum lycoctonum subsp. penninumoměj vlčí mor žláznatýRanunculaceaehemikryptofytpolykarpickésvSC/SIentomogamie, autogamie1,76csPouze u Ktiše v j. Čechách.m-- nezadáno ---- nezadáno ---- nezadáno --
3KartaAdenophora liliifoliazvonovec liliolistýCampanulaceaehemikryptofytpolykarpickésentomogamie, autogamieanemochorie0,31csSvětlé lesy, křoviny.t, mokraj souvislého areálustabilníčástečně ubyl
4KartaAdonis flammeahlaváček plamennýRanunculaceaeterofytjednoletésentomogamie, autogamieantropochorie, ostatní9,88srPole, úhory.tokraj fragmentovaného areáluobměnačástečně ubyl
5KartaAgropyron pectinatumžitňák hřebenitýPoaceaehemikryptofytpolykarpickéendozoochorie
6KartaAgrostemma githagokoukol polníCaryophyllaceaeterofytjednoletésSCentomogamie, autogamieantropochorie, endozoochorie11,01krátkodobě persistentnícrPlevel v obilí, dnes i rumiště nebo obilní skládky.t, m, ostřed souvislého areáluobměnamasivně ubyl
7KartaAgrostis alpinapsineček alpskýPoaceaehemikryptofytpolykarpickésvSIanemogamieanemochorie0,11csrSkály a alpínské hole.stabilníčástečně ubyl
8KartaAira caryophylleaovsíček obecnýPoaceaeterofytjednoletésSCautogamieendozoochorie, anemochorie, epizoochorie, antropochorie, ostatní0,08srSuché písčiny, okraje cest.okraj souvislého areálu
9KartaAjuga pyramidaliszběhovec jehlancovitýLamiaceaehemikryptofytpolykarpickéssvSCentomogamie, autogamiemyrmekochorie1,44dlouhodobě persistentnícsrKřovinaté louky a pastviny.t, m, ostřed fragmentovaného areáluobměnačástečně ubyl
10KartaAlchemilla balticakontryhel baltskýRosaceaehemikryptofytpolykarpickéautogamieepizoochorie, endozoochorie, antropochorieVlhká travnatá místa u cest a potoků poblíž horských stavení.oizolované arely
11KartaAlchemilla fissakontryhel rozeklanýRosaceaehemikryptofytpolykarpickésvautogamieendozoochorie, anemochoriecsrVlhké štěrkovité sutě a žlaby, pramenité horizonty při úpatí karových stěn, na místech s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou.oizolované arely
12KartaAlchemilla glabricauliskontryhel lysolodyžnýRosaceaehemikryptofytpolykarpickéizolované arely
13KartaAnacamptis pyramidalisrudohlávek jehlancovitýOrchidaceaegeofytpolykarpickésSCentomogamieanemochoriecsrPolostepní louky, zřídka i vlhčí a křovinaté stráně.t, mokraj souvislého areálučástečná obměnačástečně ubyl
14KartaAndrosace septentrionalispochybek severníPrimulaceaeterofytjednoletésSCentomogamie, autogamieanemochorie0,22krátkodobě persistentnísrVáté písky, písečné bory, úhory, pole, stepní trávníky.t, mokraj fragmentovaného areáluobměnamasivně ubyl
15KartaAnemone narcissiflorasasanka narcisokvětáRanunculaceaegeofytpolykarpickésventomogamie, autogamieanemochorie7,64csrSubalpínské louky, vysokostébelné nivy, níže jen na lavinových drahách.ookraj fragmentovaného areálustabilníčástečně ubyl
16KartaAngelica palustrismatizna bahenníApiaceaehemikryptofytdvouleté, plurienysSCentomogamiehydrochorie, epizoochoriecsSlatinné louky, vlhké příkopy,tokraj souvislého areálustabilníčástečně ubyl
17KartaAphanes australisnepatrnec drobnoplodýRosaceaeterofytjednoletésSCentomogamie, autogamieendozoochorie0,2rPísčitá pole, úhory, pastviny, lada.t, mokraj souvislého areálu-- nezadáno ---- nezadáno --
18KartaAposeris foetidarazilka smrdutáAsteraceaehemikryptofytpolykarpickésvSCentomogamie, autogamieostatní2,4csrVlhčí místa v listnatých lesích, zvl. v bučinách.mokraj fragmentovaného areálustabilníneubyl
19KartaArabis nemorensishuseník hajníBrassicaceaehemikryptofytdvouletésentomogamie, autogamieostatní, epizoochoriekrátkodobě persistentnícsrSlatinné louky, světlé lužní lesy.t, mstřed fragmentovaného areálu
20KartaArabis sudeticahuseník sudetskýBrassicaceaehemikryptofytpolykarpickéostatní, epizoochorieSubalpínské louky, vysokostébelné nivy.ookraj fragmentovaného areálučástečná obměnaneubyl
21KartaArenaria grandiflorapísečnice velkokvětáCaryophyllaceaehemikryptofytpolykarpické0,45Vápencové skály.tokraj fragmentovaného areálustabilníneubyl
22KartaArnoseris minimapísečnatka nejmenšíAsteraceaeterofyt, hemikryptofytjednoletésSCentomogamie, autogamieantropochorie0,38rPísčitá vlhká pole, úhory, písčité břehy rybníků, pískovny.t, m, ookraj souvislého areálučástečná obměnamasivně ubyl
23KartaArtemisia panciciipelyněk PančičůvAsteraceaehemikryptofytpolykarpickéSIanemogamie, entomogamieStepní trávníky.tstřed souvislého areálustabilníčástečně ubyl
24KartaArtemisia scopariapelyněk metlatýAsteraceaeterofyt, hemikryptofytdvouletésanemogamie, entomogamieepizoochoriecrSkalní terasy, kamenolomy, hradní zříceniny, písčiny, zdi, pole, travnaté svahy.t, mokraj souvislého areálu
25KartaAsplenium adiantum-nigrumsleziník netíkovitýAspleniaceaehemikryptofytpolykarpickésSCcsrSuťové lesy s chudým bylinným podrostem.t, mokraj fragmentovaného areálu
Zobrazen 1. - 25. řádek ze 474 (Vše 474) První Předchozí Následující Poslední
Strana s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR