# Druh | Achillea asplenifolia - řebříček sleziníkolistý
 • Synonyma | Achillea rosea Desf. ex Poiret, Achillea millefolium var. rubra Sadler, Achillea millefolium var. crustata Rochel, Achillea scabra Host. Fl. Austriac., Achillea crustata (Rochel) Rchb., Achillea millefolium var. asplenifolia (Vent.) Čelak., Achillea asplenifolia var. scabra (Host) Beck, Achillea millefolium var. asplenifolia (Vent.) J. Weis, Achillea aspleniifolia Vent.
 • Čeleď | Asteraceae
 • Počet chromozomů (2n) | 18
 • Foto název | 77627:Achillea asplenifolia
# Morfologie (i)
 • Životní forma | hemikryptofyt
 • Délka života | polykarpické
 • Listová růžice |
 • Vytrvalost listů | sezónní
 • Anatomie listů |
 • SLA (mm2/mg) | 0
 • Výška rostliny (m) | 0,3-0,9
# Reprodukce (i)
 • Období kvetení | květen až září
 • Typ reprodukce |
 • Produkce semen |
 • Pohlavnost květů (diklinie) |
 • Dichogamie | protandrie
 • Inkompatibilita |
 • Způsob opylení | entomogamie
 • Oplození | alogamie
 • Odměna za opylení |
# Charakteristiky semen (i)
 • Typ plodu | nažka
 • Způsob šíření semen | anemochorie, endozoochorie
 • Hmotnost semen (mg) | 0
 • Délka semen (mm) | 1,75
 • Šířka semen (mm)| 0,65
 • Výška semen (mm) | 0
 • Tvar semen | 0
 • Půdní semenná banka |
 • Seed bank longevity index | 0
 • Vterm (m/s) | 0
# Ekologické nároky (i)
 • Ekologické indikační hodnoty pro světlo (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | 8
 • Ekologické indikační hodnoty pro teplotu (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | 6
 • Ekologické indikační hodnoty pro kontinentalitu (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | 7
 • Ekologické indikační hodnoty pro vlhkost (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | 6
 • Ekologické indikační hodnoty pro půdní reakci (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | 7
 • Ekologické indikační hodnoty pro dusík (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | 3
 • Ekologická (životní) strategie |
 • Hemerobie |
 • Urbanita |
# Stanovištní nároky (i)
 • Stanoviště | Vlhké, slatinné nebo slabě zasolené louky.
 • Fytocenologie | sv. Arrhenatherion, podsv. Loto-Trifolienion, okrajově sv. Caricion gracilis, Phragmition communis, Molinion
 • Fytogeografická oblast | termofytikum
 • Výškový stupeň | nížiny až pahorkatiny
 • Floristická zóna |
 • Floristická oblast |
 • Procentuální obsazenost vhodných stanovišť | 0
# Areál (i)
 • Areál rozšíření | Jižní Morava, Dolní Rakousy a Burgenland v Rakousku, j. Slovensko, Maďarsko, Sedmihradsko v Rumunsku, Slavonie v Chorvatsku a Vojvodina v Srbsku, možná i Slovinsko. Výskyt v Zakarpatské oblasti na Ukrajině, odkud je znám jediný herbářový doklad, vyžaduje ověření, údaje o výskytu ve stř. Německu a Polsku jsou jistě mylné. V jižním Rakousku, s. Itálii, Švýcarsku a snad i v německém Předalpí je nahrazen příbuzným, rovněž diploidním druhem A. roseoalba.
 • Rozsah evropské části areálu (km2) | 266770
 • Pozice ČR v rámci areálu | izolované arely
 • Mapa areálu rozšíření | # Mapa
# Ohrožení (i)
 • Kategorie ohrožení | C1, ČK
 • Ohrožení v jiných evropských zemích |
  • Rakousko | ohrožený (EN)
  • Slovensko | kriticky ohrožený (CR)
 • Plocha zemí, kde je druh ohrožen (km2) | 132906
 • Podíl plochy zemí, kde je druh ohrožen (%) | 2,46
 • Mapa ohrožení v evropských zemích | # Mapa
# Rozšíření v ČR a jeho změny (i)
 • Rozšíření v ČR | Výhradně v termofytiku j. Moravy mezi Znojmem, Vyškovem a Bzencem, zejména v okolí Větrníků u Vyškova, mezi obcemi Měnín a Těšany, v širokém okolí Čejče, v okolí Rakvic, mezi Bzencem, Hodonínem a Kyjovem a poblíž Sedlce u Mikulova. Izolované výskyty byly zaznamenány u Šatova a Jevišovky. Většina nalezišť zanikla zejména odvodněním a rozoráním zamokřených slaných půd; v roce 1990 byl výskyt ověřen na šesti místech. Panonský subendemit, který na j. Moravě dosahuje absolutní sz. areálové hranice.

 • Pro zobrazení map rozšíření v ČR se prosím přihlaste.
# Navržená klasifikace (i)
 • Úbytek druhu | částečně ubyl
 • Obměna osídlení mapových polí | částečná obměna
# Literatura k druhu (i)
 • Danihelka J. (1993): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších a pozoruhodných rostlin na Mikulovsku. RegioM, Zprav. Region. Muze., Mikulov, 93: 37-39.