# Druh | Rubus chamaemorus - ostružiník moruška
 • Synonyma | Chamaemorus norvegica E. L. GREENE, Ch. anglica E. L. GREENE
 • Čeleď | Rosaceae
 • Počet chromozomů (2n) | 56
 • Foto název | 77175:Rubus chamaemorus
# Morfologie (i)
 • Životní forma | geofyt
 • Délka života | polykarpické
 • Listová růžice | bez růžice
 • Vytrvalost listů | sezónní
 • Anatomie listů | helomorfní, skleromorfní
 • SLA (mm2/mg) | 13,3287
 • Výška rostliny (m) | 0,05-0,25
# Reprodukce (i)
 • Období kvetení | květen až červen
 • Typ reprodukce | většinou vegetativně, zřídka semeny
 • Produkce semen | sexuálně
 • Pohlavnost květů (diklinie) | diklinické, dioecické
 • Dichogamie |
 • Inkompatibilita |
 • Způsob opylení | entomogamie
 • Oplození | alogamie
 • Odměna za opylení | nektar
# Charakteristiky semen (i)
 • Typ plodu | peckovička
 • Způsob šíření semen | endozoochorie
 • Hmotnost semen (mg) |
 • Délka semen (mm) | 4
 • Šířka semen (mm)|
 • Výška semen (mm) |
 • Tvar semen |
 • Půdní semenná banka | transientní
 • Seed bank longevity index | 0
 • Vterm (m/s) |
# Ekologické nároky (i)
 • Ekologické indikační hodnoty pro světlo (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | 9 | 4-5 | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro teplotu (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | 3 | 3 | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro kontinentalitu (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | 7 | 3 | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro vlhkost (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | 8 | 5 | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro půdní reakci (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | 2 | 1 | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro dusík (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | 1 | 1 | #
 • Ekologická (životní) strategie | cs-stratég
 • Hemerobie | ahemerobní, oligohemerobní
 • Urbanita | urbanofóbní
# Stanovištní nároky (i)
 • Stanoviště | Horská rašeliniště a zrašelinělé porosty kosodřeviny, na silikátových horninách.
 • Fytocenologie | ř. Sphagnetalia medii, Scheuchzerietalia palustris
 • Fytogeografická oblast | oreofytikum
 • Výškový stupeň | subalpínský stupeň
 • Floristická zóna |
 • Floristická oblast | Evropa
 • Procentuální obsazenost vhodných stanovišť |
# Areál (i)
 • Areál rozšíření | Druh rozšířen v celém subarktickém cirkumpolárním území; v s. Evropě (Island, Skandinávie, Finsko), na jih po Britské souostroví, do s. části stř. Evropy, ve v. Evropě (zde po 55° s.š.), v celé Sibiři, v s. polovině Japonska a s. územích celé Severní Ameriky.
 • Rozsah evropské části areálu (km2) | 3970306
 • Pozice ČR v rámci areálu | izolované arely
 • Mapa areálu rozšíření | # Mapa
# Ohrožení (i)
 • Kategorie ohrožení | C1, §2, ČK
 • Ohrožení v jiných evropských zemích |
  • Dánsko | vzácný (R)
  • Irsko | zranitelný (VU)
  • Polsko | zranitelný (VU)
  • Velká Británie | málo dotčený (LC/LR)
 • Plocha zemí, kde je druh ohrožen (km2) | 426942
 • Podíl plochy zemí, kde je druh ohrožen (%) | 7,91
 • Mapa ohrožení v evropských zemích | # Mapa
# Rozšíření v ČR a jeho změny (i)
 • Rozšíření v ČR | Krkonoše.

 • Pro zobrazení map rozšíření v ČR se prosím přihlaste.
# Navržená klasifikace (i)
 • Úbytek druhu |
 • Obměna osídlení mapových polí |
# Literatura k druhu (i)