# Druh | Orchis ustulata subsp. ustulata - vstavač osmahlý
 • Synonyma |
 • Čeleď | Orchidaceae
 • Počet chromozomů (2n) | 42
 • Foto název | 79252:Orchis ustulata subsp. ustulata
# Morfologie (i)
 • Životní forma | geofyt
 • Délka života | polykarpické
 • Listová růžice | s částečnou růžicí
 • Vytrvalost listů | stálezelené
 • Anatomie listů | mesomorfní, hygromorfní
 • SLA (mm2/mg) | 21,8515
 • Výška rostliny (m) | 0,18-0,4
# Reprodukce (i)
 • Období kvetení | duben až srpen
 • Typ reprodukce | pouze semeny
 • Produkce semen | sexuálně
 • Pohlavnost květů (diklinie) | monoklinické
 • Dichogamie |
 • Inkompatibilita | autokompatibilní
 • Způsob opylení |
 • Oplození | fakultativní alogamie
 • Odměna za opylení | klamná odměna
# Charakteristiky semen (i)
 • Typ plodu | tobolka
 • Způsob šíření semen | anemochorie
 • Hmotnost semen (mg) |
 • Délka semen (mm) | 0,504
 • Šířka semen (mm)|
 • Výška semen (mm) |
 • Tvar semen | 0,1728
 • Půdní semenná banka |
 • Seed bank longevity index | 0
 • Vterm (m/s) |
# Ekologické nároky (i)
 • Ekologické indikační hodnoty pro světlo (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | 7 | # | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro teplotu (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | 5 | # | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro kontinentalitu (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | 5 | # | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro vlhkost (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | 4 | # | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro půdní reakci (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | x | # | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro dusík (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | 3 | # | #
 • Ekologická (životní) strategie | csr-stratég
 • Hemerobie | mesohemerobní, oligohemerobní
 • Urbanita | urbanofóbní
# Stanovištní nároky (i)
 • Stanoviště | Krátkostébelné louky a pastviny
 • Fytocenologie |
 • Fytogeografická oblast | termofytikum, mezofytikum, oreofytikum
 • Výškový stupeň |
 • Floristická zóna | submediteránní, severní temperátní, jižní temperátní
 • Floristická oblast | Evropa, západní Sibiř
 • Procentuální obsazenost vhodných stanovišť |
# Areál (i)
 • Areál rozšíření |
 • Rozsah evropské části areálu (km2) |
 • Pozice ČR v rámci areálu |
 • Mapa areálu rozšíření | # Mapa
# Ohrožení (i)
 • Kategorie ohrožení | C1, §2, CITES
 • Ohrožení v jiných evropských zemích |
  • Dánsko | ohrožený (EN)
  • Estonsko | téměř ohrožený (NT)
  • Litva | ohrožený (EN)
  • Lotyšsko | vzácný (R)
  • Maďarsko | téměř ohrožený (NT)
  • Německo | ohrožený (EN)
  • Nizozemí | vyhynulý (EX)
  • Polsko | ohrožený (EN)
  • Rakousko | zranitelný (VU)
  • Rumunsko | vzácný (R)
  • Slovensko | ohrožený (EN)
  • Švýcarsko | téměř ohrožený (NT)
  • Ukrajina | zranitelný (VU)
 • Plocha zemí, kde je druh ohrožen (km2) | 1998019
 • Podíl plochy zemí, kde je druh ohrožen (%) | 37,02
 • Mapa ohrožení v evropských zemích | # Mapa
# Rozšíření v ČR a jeho změny (i)
 • Rozšíření v ČR |

 • Pro zobrazení map rozšíření v ČR se prosím přihlaste.
# Navržená klasifikace (i)
 • Úbytek druhu |
 • Obměna osídlení mapových polí |
# Literatura k druhu (i)