# Druh | Dianthus arenarius subsp. bohemicus - hvozdík písečný český
 • Synonyma | D. arenarius L. var. bohemicus NOVÁK, D. novakii SOJÁK non D. x novakii (GRAEBN.) NOVÁK
 • Čeleď | Caryophyllaceae
 • Počet chromozomů (2n) | 60
 • Foto název | 45141:hvozdík písečný český
# Morfologie (i)
 • Životní forma | hemikryptofyt
 • Délka života | polykarpické
 • Listová růžice |
 • Vytrvalost listů |
 • Anatomie listů |
 • SLA (mm2/mg) |
 • Výška rostliny (m) | 0,05-0,15
# Reprodukce (i)
 • Období kvetení | červen až srpen
 • Typ reprodukce |
 • Produkce semen |
 • Pohlavnost květů (diklinie) |
 • Dichogamie | protandrie
 • Inkompatibilita |
 • Způsob opylení | entomogamie
 • Oplození |
 • Odměna za opylení |
# Charakteristiky semen (i)
 • Typ plodu | tobolka
 • Způsob šíření semen | ostatní
 • Hmotnost semen (mg) | 0,864
 • Délka semen (mm) | 2,65
 • Šířka semen (mm)| 1,475
 • Výška semen (mm) | 0,1875
 • Tvar semen | 0,144
 • Půdní semenná banka |
 • Seed bank longevity index |
 • Vterm (m/s) | 2,169
# Ekologické nároky (i)
 • Ekologické indikační hodnoty pro světlo (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro teplotu (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro kontinentalitu (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro vlhkost (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro půdní reakci (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | #
 • Ekologické indikační hodnoty pro dusík (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | # | #
 • Ekologická (životní) strategie |
 • Hemerobie |
 • Urbanita |
# Stanovištní nároky (i)
 • Stanoviště | Travinná společenstva na písčinách.
 • Fytocenologie | sv. Koelerion glaucae
 • Fytogeografická oblast | termofytikum
 • Výškový stupeň | nížiny
 • Floristická zóna |
 • Floristická oblast |
 • Procentuální obsazenost vhodných stanovišť |
# Areál (i)
 • Areál rozšíření |
 • Rozsah evropské části areálu (km2) | 1047
 • Pozice ČR v rámci areálu | endemit/subendemit
 • Mapa areálu rozšíření | # Mapa
# Ohrožení (i)
 • Kategorie ohrožení | C1, §1, ČK, EU, WORLD
 • Ohrožení v jiných evropských zemích |
  • Plocha zemí, kde je druh ohrožen (km2) |
  • Podíl plochy zemí, kde je druh ohrožen (%) |
  • Mapa ohrožení v evropských zemích | # Mapa
  # Rozšíření v ČR a jeho změny (i)
  • Rozšíření v ČR | Jediná lokalita v ČR.

  • Pro zobrazení map rozšíření v ČR se prosím přihlaste.
  # Navržená klasifikace (i)
  • Úbytek druhu | neubyl
  • Obměna osídlení mapových polí | stabilní
  # Literatura k druhu (i)
  • Štrychová A. (1965): Hvozdík písečný český. - Živa, Praha, 13: 13.;
   Čeřovský J. (1984): Kriticky ohrožené druhy rostlin. Památ. a Přír., Praha, 9/4.;
   Kovanda M. (1986): Tři příběhy českého hvozdíku. Živa, Praha, 34.;
   Klaudisová A. (1996): Příspěvek k psamofilní flóře Mělnicka... Sborn. Ochr. Přír., Praha, 7: 121-124.;
   Kuncová J. et Bělohoubek J. (1996): Sledování a posilování populace hvozdíku písečného českého .. v národní přírodní památce Kleneč. - In: Klaudisová A. [red.], Výzkum a management ohrožených druhů rostlin I – Příroda, 6/6: 163-168