# Druh | Crocus heuffelianus - šafrán karpatský
 • Synonyma | Crocus discolor G. REUSS, C. banaticus var. Scepusiensis REHMANN et WOLOSZCZAK, C. scepusiensis (REHMANN et WOLOSZCZAK) BORBÁS in KULCZYN, C. babiogorensis ZAPAL., C. banaticus HEUFFEL
 • Čeleď | Iridaceae
 • Počet chromozomů (2n) | 16
 • Foto název | 31120:Crocus heuffelianus
# Morfologie (i)
 • Životní forma | geofyt
 • Délka života | polykarpické
 • Listová růžice |
 • Vytrvalost listů |
 • Anatomie listů |
 • SLA (mm2/mg) |
 • Výška rostliny (m) | 0,1-0,2
# Reprodukce (i)
 • Období kvetení | březen až duben
 • Typ reprodukce |
 • Produkce semen |
 • Pohlavnost květů (diklinie) |
 • Dichogamie |
 • Inkompatibilita |
 • Způsob opylení | entomogamie
 • Oplození |
 • Odměna za opylení |
# Charakteristiky semen (i)
 • Typ plodu | tobolka
 • Způsob šíření semen |
 • Hmotnost semen (mg) |
 • Délka semen (mm) |
 • Šířka semen (mm)|
 • Výška semen (mm) |
 • Tvar semen |
 • Půdní semenná banka |
 • Seed bank longevity index |
 • Vterm (m/s) |
# Ekologické nároky (i)
 • Ekologické indikační hodnoty pro světlo (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | 4 | 7
 • Ekologické indikační hodnoty pro teplotu (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | 3-2 | 4
 • Ekologické indikační hodnoty pro kontinentalitu (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | 3 | 6
 • Ekologické indikační hodnoty pro vlhkost (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | 3 | 6
 • Ekologické indikační hodnoty pro půdní reakci (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | 3-4 | 7
 • Ekologické indikační hodnoty pro dusík (Ellenberg; Zarzycki; Borhidy) | # | 4-5 | 4
 • Ekologická (životní) strategie |
 • Hemerobie |
 • Urbanita |
# Stanovištní nároky (i)
 • Stanoviště | Pův. v Karpatech, v s. Čechách a na s. a v. Moravě zřídka vysazen či zpl..
 • Fytocenologie | sv. Arrhenatherion, vz. Podsv. Alnenion glutinoso-incanae
 • Fytogeografická oblast | mezofytikum
 • Výškový stupeň |
 • Floristická zóna |
 • Floristická oblast |
 • Procentuální obsazenost vhodných stanovišť |
# Areál (i)
 • Areál rozšíření | Ve zde přijatém pojetí druhu Karpaty od v. Moravy po Banát v Rumunsku, izolovaně u Opavy a v Orlických horách.
 • Rozsah evropské části areálu (km2) |
 • Pozice ČR v rámci areálu |
 • Mapa areálu rozšíření | # Mapa
# Ohrožení (i)
 • Kategorie ohrožení | C1, §2
 • Ohrožení v jiných evropských zemích |
  • Maďarsko | zranitelný (VU)
  • Slovensko | ohrožený (EN)
  • Ukrajina | zranitelný (VU)
 • Plocha zemí, kde je druh ohrožen (km2) | 745765
 • Podíl plochy zemí, kde je druh ohrožen (%) | 13,82
 • Mapa ohrožení v evropských zemích | # Mapa
# Rozšíření v ČR a jeho změny (i)
 • Rozšíření v ČR | Původní pouze na několika lokalitách v mezofytiku na s. a sv. Moravě v Beskydech a jejich podhůří, Vsetínských vrších, Javorníkách a Opavské pahorkatině; pravděpodobně nepůvodní je výskyt v Orlických horách. Údaje ze s. a z. části v. Čech a sz. Moravy se buď vztahují k jiným druhům, nebo jsou pochybné či mylné; další podrobnou revizi vyžadují rostliny z Krkonoš.

 • Pro zobrazení map rozšíření v ČR se prosím přihlaste.
# Navržená klasifikace (i)
 • Úbytek druhu |
 • Obměna osídlení mapových polí |
# Literatura k druhu (i)
 • Honců M. et Kuncová J. (1969): Nové naleziště šafránu Heuffelova v Severočeském kraji. - Ochr. Přír., Praha, append.ad 24/1: 3.;
  Kovanda M. (1977): Galérie horských druhů. Crocus heuffelianus. Živa, Praha, 25(=63): 12-13.;
  Anonymus (1981): Další význačné chráněné rostliny rostoucí na okrese Děčín. Děčín. Vlastiv. Zpr., Děčín, 1981: 23-25.;
  Tkáč J. (1988): Crocus heuffelianus… v Nízkych Beskydách. … - Bulletin SBS, Bratislava, 10/1: 12-13.;
  Benda M. (1990): Přírodní poměry kravařské oblasti. Bezděz, Vlastiv. Sborn. Českolip., Česká Lípa, 1990: 78-94.;
  Bureš L. (1989): Červený seznam cévnatých rostlin v CHKO Jeseníky. Zprav. CHKO Jeseníky, Olomouc, 1989/2: 52-54.;
  Tyllerová D. (1989): Příroda našeho okresu. Květy časného jara. Zprav. Ochr. Přír. Okresu Praha-západ, Praha, 10: 12-13.;
  Duda J., Opravil E., Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 3., 4 - Čas. Slez. Muz., ser. A, Opaca, 43/1: 45-56 et 2: 113-129.