logo
 

DATA DS

Vítejte na Portálu ISOP

Portál ISOP je webovým rozhraním, které umožňuje přistupovat z jednoho místa ke všem informačním zdrojům a aplikacím ISOP. Nastavením uživatelských práv je rozdělený na veřejnou a neveřejnou část dostupnou až po přihlášení.

METADATA
MAPY AOPK ČR
MapoMat+
DIGITÁLNÍ REGISTR ÚSOP
BioLog
MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ
KRITICKY OHROŽENÉ ROSTLINY
EVIDENCE SPELEOLOGICKÝCH OBJEKTŮ
ÚDAJE O ÚZEMÍ OCHRANY PŘÍRODY
BIBLIOGRAFIE
KNIHOVNA AOPK ČRCopyright (c) 2006 - 2016, Agentura ochrany přírody a krajiny ČRlogo